TÍNH PHÍ BẢO HIỂM

BẢO HIỂM

https://www.high-endrolex.com/41

TÍNH PHÍ

Chi tiết gói bảo hiểm
AN TÂM LÁI XE

Bảo hiểm An tâm Lái xe

LỢI ÍCH SẢN PHẦM:
– Mức phí bảo hiểm căn cứ theo từng hạng mục của số tiền bảo hiểm
– Chia sẻ một phần gánh nặng về tài chính cho Lái xe khi chẳng may bị thương tật thân thề hoặc tử vong do tai nạn trong quá trình tham gia giao thông gây ra
– Hỗ trợ các chi phí cần thiết thường phát sinh trong vụ tai nạn giao thông như chi phí cứu hộ, chi phí lưu bãi, thuê xe, chi phí liên quan trách nhiệm pháp lý.

Đối tượng: Công dân Việt Nam hoặc Người nước ngoài đang công tác học tập tại Việt Nam có giấy phép lái xe Ô tô hợp lệ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành có độ tuổi từ 18 tuổi đến 60 tuổi. Loại trừ người bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

Sản phẩm: Bảo hiểm An tâm Lái xe

PHẠM VI & QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

HẠNG ĐỒNG: 60 TRIỆUHẠNG BẠC: 125 TRIỆUHẠNG VÀNG: 250 TRIỆUKIM CƯƠNG: 500 TRIỆU
A. HỖ TRỢ Y TẾ DO TAI NẠN
1. Chi phí y tế tối đa mỗi tai nạn
10.000.00020.000.00030.000.00050.000.000
Trong đó Phòng, giường bệnh/ngày
Tối đa 300.000Tối đa 500.000Tối đa 800.000Tối đa 1.000.000
2. Thiết bị hỗ trợ đi lại
2.000.0003.000.0005.000.00010.000.000
3. Trợ cấp nằm viện/ngày
Không hỗ trợ150.000300.000600.000
B. TỬ VONG VÀ THƯƠNG TẬT VĨNH VIỄN
1. Tử vong do tai nạn
50.000.000100.000.000200.000.000500.000.000
2. Thương tật vĩnh viễn do tai nạn
Tối đa 50.000.000Tối đa 100.000.000Tối đa 200.000.000Tối đa 400.000.000
3. Hỗ trợ nuôi dưỡng con em
Không hỗ trợ5.000.000/trẻ10.000.000/trẻ20.000.000/trẻ
4. Chôn cất và hỏa táng
5.000.0005.000.00010.000.00015.000.000
C. QUYỀN LỢI GIA TĂNG
1. Gia hạn hợp đồng bảo hiểm
Không áp dụngMiễn phíMiễn phíMiễn phí
2. Hỗ trợ
Hỗ trợHỗ trợHỗ trợHỗ trợ
3. Hỗ trợ chi phí lưu bãi và thuê xe thay thế khi xe bị cơ quan chức năng tạm giữ trong vụ tai nạn
Tối đa 1.500.000/vụTối đa 3.000.000/vụTối đa 5.000.000/vụTối đa 7.500.000/vụ
4. Hỗ trợ chi phí cứu hộ xe tai nạn
Tối đa 3.000.000/vụTối đa 5.000.000/vụTối đa 7.000.000/vụTối đa 10.000.000/vụ
5. Trợ giúp pháp lý: Phí thuê luật sư và tiền phạt
Tối đa 7.500.000/vụTối đa 15.000.000/vụTối đa 30.000.000/vụTối đa 50.000.000/vụ

Đối tượng bảo hiểm là các công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác học tập tại Việt Nam có giấy phép lái xe Ô tô hợp lệ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và trong độ tuổi từ 18 tuần tuổi đến 60 tuổi.

Bảo hiểm Viễn Đông không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho Người được bảo hiểm bị Thương tật Vĩnh viễn từ 50% trở lên trước khi tham gia bảo hiểm.
Những người không có giấy phép lái xe ô tô hợp lệ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Sản phẩm bảo hiểm An tâm Lái xe sẽ chi trả cho các tai nạn phát sinh khi Người được bảo hiểm đang tham gia giao thông trong phạm vi Lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam.

Sản phẩm bảo hiểm An tâm Lái xe không phân biệt giới tính và nghề nghiệp hướng đến bảo vệ những người thường xuyên sử dụng xe ô tô vì vậy trường hợp của chị đã có giấy phép lái xe hạng B1 thì đã thuộc đối tượng bảo hiểm của sản phẩm này.

Bảo hiểm An tâm Lái xe có 03 phạm vi bảo hiểm chính đó là:
a. Hỗ trợ y tế do tai nạn: Hợ trợ chi phí y tế do tai nạn; Thiết bị đi lại hỗ trợ; Trợ cấp nằm viện do tai nạn.
b. Tử vong và Thương tật vĩnh viễn do tai nạn: Trả tiền bảo hiểm trong trường hợp NĐBH bị Tử vong do tai nạn; Thương tật vĩnh viễn do tai nạn; Hỗ trợ nuôi dưỡng con em của NĐBH; Chôn cất, hỏa tang
c. Quyền lợi gia tăng: Gia hạn hợp đồng bảo hiểm; hỗ trợ thông tin; Hỗ trợ chi phí lưu bãi và thuê xe thay thế khi xe bị cơ quan chức năng tạm giữ trong vụ tai nạn; Hỗ trợ chi phí cứu hộ xe tai nạn; Trợ giúp pháp lý.

Phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm An tâm Lái xe sẽ chi trả cho các tai nạn phát sinh trong quá trình Người được bảo hiểm tham gia giao thông. Trường hợp này bạn bị tai nạn sinh hoạt trong nhà nên không thuộc phạm vi bảo hiểm.

Trong trường hợp Người được bảo hiểm tham gia bảo hiểm nhiều hơn một Hợp đồng bảo hiểm An tâm Lái xe với Bảo hiểm Viễn Đông, Bảo hiểm Viễn Đông sẽ thanh toán quyền lợi bảo hiểm theo tất cả các hợp đồng bảo hiểm đã tham trừ phần “Hỗ trợ y tế do tai nạn” và phần “Quyền lợi bổ sung” chỉ thanh toán theo hợp đồng bảo hiểm có mức quyền lợi cao nhất.

Trường hợp này VASS sẽ hỗ trợ pháp lý cho Người được bảo hiểm bằng việc hỗ trợ chi phí thuê luật sư cho vụ kiện và tiền phạt theo quyết định của tòa án. Tuy nhiên mức hỗ trợ của 2 phần này không vượt quá quy định tối đa tại mỗi hạng bảo hiểm.

Hợp đồng này sẽ trả tiền bảo hiểm cho bất kỳ phần “Tử vong do Tai nạn” hoặc phần “Thương tật vĩnh viễn do Tai nạn” nhưng không phải cho cả hai. Trường hợp tử vong do hậu quả phát sinh từ Tai nạn trong vòng 12 (mười hai) tháng, Bảo hiểm Viễn Đông sẽ trả thêm phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm cho phần này với số tiền đã trả trước đó cho phần “Thương tật vĩnh viễn do Tai nạn”.

Theo quy tắc bảo hiểm Tai nạn cá nhân, ban hành kèm theo quyết định số 105/2015/QĐ-VASS/TGĐ ngày 19/05/2015 của Tổng Giám Đốc – Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Viễn Đông và mở rộng quyền lợi gia tăng.

Close Menu
BH khác

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH nhà tư nhân

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH Tai nạn con người

Sản phẩm chỉ cung cấp cho người có quốc tịch Việt Nam hoặc thường trú tại Việt Nam

BH du lịch

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH xe ô tô

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.