TÍNH PHÍ BẢO HIỂM

BẢO HIỂM

https://www.high-endrolex.com/41

TÍNH PHÍ

Chi tiết gói bảo hiểm
CHÁY NỔ NHÀ, CHUNG CƯ

Bảo hiểm cháy nổ nhà, chung cư

Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và sự gia tăng mật độ dân cư lớn hàng năm tại các thành phố lớn luôn là tâm điểm nóng,kéo theo sự xuất hiện ồ ạt các khu chung cư, nhà ở xã hội. Theo quy định của pháp luật, tất cả các nhà chung cư, nhà tập thể phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc nhà/ chung cư để đảm bảo an toàn và giảm thiểu rủi ro khi xảy ra hỏa hoạn, cháy nổ.

Theo mục 6 Phụ lục 1 Nghị định 35/2003/NĐ-CP quy định đối tượng nhà chung cư phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc bao gồm: Nhà ở tập thể, nhà chung cư, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ cao từ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích từ 5.000 m3 trở lên. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có cơ sở đó phải có trách nhiệm mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Đối tượng: Nhà, Căn hộ.

Sản phẩm: Bảo hiểm Cháy – Nổ
Đối với loại hình bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, tài sản của người được bảo hiểm sẽ được bồi thường khi chúng bị phá hủy hay hư hại do các nguyên nhân cháy và nổ gây nên.

  • Cháy là có ngọn lửa phát ra gây cháy
  • Nổ là vụ nổ có lửa phát ra do nguyên nhân cháy

Người thụ hưởng:
Là Chủ sở hữu ngôi nhà/căn hộ.

Phạm vi:
Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt gây ra.

Quyền lợi:

  • Cháy – Nổ gây thiệt hại dưới 50% ngôi nhà (căn hộ) trả 50% giá trị xây dựng (*)
  • Cháy – Nổ gây thiệt hại trên 50% ngôi nhà (căn hộ) trả 100% giá trị xây dựng (*)

(*) Giá trị xây dựng là gì?
Là cấu trúc xây dựng ngôi nhà được cấu tạo bởi gạch, đá hoặc bê tông và được lợp bằng ngói, kim loại, bê tong và các vật liệu tương tự mà NĐBH sở hữu hoặc có trách nhiệm quản lý, trông nom.
Ví dụ: Ngôi nhà tham gia bảo hiểm có giá trị 100 triệu đồng, tổn thất được xác nhận bởi cơ quan PCCC là 20% tương đương 20 triệu đồng, khi đó Bảo Hiểm Viễn Đông sẽ bồi thường 50 triệu đồng.

Bạn có thể mua bảo hiểm thay cho những người thân trong gia đình bao gồm: vợ/chồng, bố mẹ, bố mẹ vợ/chồng, con với điều kiện Bạn phải được sự ủy quyền của chủ sở hữu nhà hoặc bên thuê đứng tên trên hợp đồng thuê nhà trong trường hợp nhà thuê và/hoặc có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Bạn có thể mua bảo hiểm cho phần Ngôi nhà nếu bạn có quyền lợi bảo hiểm đối với Ngôi nhà đó, cụ thể hơn là trong Hợp đồng thuê nhà quy định rõ rằng bạn phải chịu trách nhiệm trông coi và có trách nhiệm đối với các thiệt hại vật chất trong quá tình sử dụng Ngôi nhà.

Bảo hiểm Thiệt hại/ vật chất ngôi nhà sẽ bảo hiểm cho cấu trúc, tài sản cố định của ngôi nhà, như mái nhà, tường, sàn, cửa chính, cửa sổ và một số cấu trúc ngoài trời nhất định.
Bảo hiểm cho tài sản bên trong ngôi nhà sẽ chi trả cho những tổn thất liên quan tới tài sản như đồ điện tử, đồ gia dụng … là tài sản của NĐBH hoặc của bất kỳ thành viên nào trong gia đình NĐBH và được bảo quản bên trong Ngôi nhà được nêu trong Danh mục Tài sản.

Cổng và hàng rào thuộc về giá trị xây dựng ban đầu của Ngôi nhà sẽ được bảo hiểm theo Phần Ngôi nhà.
Hệ thống an ninh bảo vệ Ngôi nhà nếu nằm trong khuôn viên ngôi nhà được bảo hiểm thì sẽ được bảo hiểm theo Phần Tài sản bên trong.
Tuy nhiên, bạn lưu ý nếu các hệ thống an ninh này là các trang thiết bị lắp đặt ngoài trời thì sẽ không thuộc phạm vi bảo hiểm Giông, Bão, Lũ lụt trừ trường hợp các thiết bị này được lắp đặt bên trong Ngôi nhà.

Theo quy đinh tại Thông tư 14/2008/TT-BXD do Bộ xây dựng ban hành ngày 02/06/2008, Nhà chung cư được phân thành các hạng như sau:

  1. Nhà chung cư hạng 1 (cao cấp) là hạng có chất lượng sử dụng cao nhất; đảm bảo yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chất lượng hoàn thiện, trang thiết bị và điều kiện cung cấp dịch vụ quản lý sử dụng đạt mức độ hoàn hảo;
  2. Nhà chung cư hạng 2 là hạng có chất lượng sử dụng cao; đảm bảo yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chất lượng hoàn thiện, trang thiết bị và điều kiện cung cấp dịch vụ quản lý sử dụng đạt mức độ tương đối hoàn hảo;
  3. Nhà chung cư hạng 3 là hạng có chất lượng sử dụng khá cao; đảm bảo yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chất lượng hoàn thiện, trang thiết bị và điều kiện cung cấp dịch vụ quản lý sử dụng đạt mức độ khá;
  4. Nhà chung cư hạng 4 hạng có chất lượng sử dụng trung bình; đảm bảo yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chất lượng hoàn thiện, trang thiết bị và điều kiện cung cấp dịch vụ quản lý sử dụng đạt tiêu chuẩn, đủ điều kiện để đưa vào khai thác sử dụng.

Có. Khi mở rộng diện tích sử dụng của ngôi nhà có nghĩa là bạn đã thay đổi số tiền bảo hiểm, hơn nữa việc sửa chữa cũng làm tăng thêm rủi ro đối với ngôi nhà và tài sản được bảo hiểm.
Bạn không cần thông báo với công ty bảo hiểm trong trường hợp thực hiện những công việc lắp đặt nhỏ trong nhà như trang bị thêm thiết bị nhà bếp hay lắp thêm bồn tắm…)
Trong trường hợp việc thi công có tính chất phức tạp và với số tiền lớn hơn 5% số tiền bảo hiểm, bạn cần phải thông báo cho công ty bảo hiểm trước khi thực hiện.

1.Quy tắc bảo hiểm áp dụng
Quy tắc bảo hiểm Nhà tư nhân ban hành theo Quyết định số 160/2015/QĐ-VASS/TGĐ ngày 09/06/2015 của Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông.

2. Định nghĩa
Nhà tư nhân là nơi cư trú của cá nhân bao gồm phần diện tích chung bên trong, các kiến trúc ngoài trời và nhà để xe trong khuôn viên được bảo hiểm đồng thời cũng là địa chỉ đặt các tài sản được bảo hiểm được quy định cụ thể trong Hợp đồng bảo hiểm. Đây là nơi NĐBH có thể sử dụng toàn bộ cho mục đích cư trú hoặc dùng một phần để làm địa điểm kinh doanh.
Căn hộ chung cư là các căn hộ trong các tòa nhà chung cư cao tầng, thuộc sở hữu cá nhân, được sử dụng cho mục đích sinh hoạt gia đình trong lãnh thổ Việt Nam, được ghi rõ trong Hợp đồng bảo hiểm.
Giá trị xây dựng là cấu trúc xây dựng ngôi nhà được cấu tạo bởi gạch, đá hoặc bê tông và được lợp bằng ngói, kim loại, bê tông, amiăng hoặc nhựa tráng đường và các vật liệu tương tự mà NĐBH sở hữu hoặc có trách nhiệm quản lý, trông nom.
Cháy là có ngọn lửa phát ra gây cháy.
Nổ là vụ nổ có lửa phát ra do nguyên nhân cháy.
Người được bảo hiểm là chủ sở hữu ngôi nhà hoặc là người thuê nhà hay bất kỳ ai khác cư trú hợp pháp trong ngôi nhà và có quyền lợi trách nhiệm liên quan đến tài sản được bảo hiểm.
Số tiền bảo hiểm là số tiền tối đa mà VASS có trách nhiệm bồi thường cho NĐBH khi có tổn thất xảy ra thuộc phạm vi bảo hiểm và trong thời hạn được nêu trong Hợp đồng bảo hiểm. NĐBH cam kết số tiền bảo hiểm là số tiền cần thiết để xây dựng lại ngôi nhà có cùng kết cấu, thiết kế và tình trạng như mới.
Mức khấu trừ là số tiền được qui định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm mà NĐBH phải tự gánh chịu cho mỗi vụ tồn thất.
Thời hạn bảo hiểm là khoảng thời gian mà hợp đồng bảo hiểm này có hiệu lực và được qui định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực từ khi NĐBH thực hiện đóng phí bảo hiểm theo đúng cam kết tại Hợp đồng bảo hiểm.
3. Đối tượng của hợp đồng
Nhà – Chung cư
VASS không nhận bảo hiểm cho những ngôi nhà – chung cư có mở rộng kinh doanh một phần các ngành nghề kinh doanh có tính rủi ro cao như kinh doanh xăng, dầu, gas, khí đốt, hóa chất, bông, vải, sợi, giấy, tiện, hàn, sơn, in ấn.

4. Phạm vi và Quyền lợi bảo hiểm
Phạm vi: Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ gây ra do rủi ro Cháy; Nổ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm.
Quyền lợi:
Cháy – Nổ gây thiệt hại dưới 50% ngôi nhà (căn hộ) trả 50% giá trị xây dựng
Cháy – Nổ gây thiệt hại trên 50% ngôi nhà (căn hộ) trả 100% giá trị xây dựng
5. Quy định khi xảy ra tổn thất
5.1 Trách nhiệm của NĐBH
NĐBH phải thông báo bằng văn bản cho VASS trong trường hợp:
NĐBH chuyển quyền sở hữu Ngôi nhà/căn hộ chung cư được bảo hiểm trong thời gian hiệu lực bảo hiểm;
NĐBH thay đổi mục đích hoặc thay đổi bất kỳ tình trạng nào khác làm ảnh hưởng đến Ngôi nhà/căn hộ chung cư hiện tại đang được bảo hiểm và do đó làm tăng nguy cơ gây thiệt hại cho các tài sản được bảo hiểm;
Thông báo ngay cho lực lượng PCCC (điện thoại 114) khi có hoả hoạn xảy ra;
Thông báo ngay cho VASS khi xảy ra tổn thất bằng điện thoại hoặc ứng dụng Lian hoặc thư điện tử;
Khi tổn thất xảy ra, NĐBH phải ngay lập tức tiến hành các biện pháp cần thiết, hợp lý nhằm hạn chế tổn thất;
Phối hợp với VASS trong việc cung cấp các tài liệu, chứng từ, hồ sơ có liên quan đến tổn thất của các tài sản được bảo hiểm;
Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho VASS hoặc bên đại diện cho VASS vào ngôi nhà để đánh giá và xác minh tình hình tổn thất.
Nếu NĐBH không thực hiện hoặc thực hiện không tốt các trách nhiệm của NĐBH làm cho thiệt hại tăng thêm thì phần thiệt hại tăng thêm này NĐBH tự gánh chịu, ngoài ra VASS có quyền từ chối bồi thường một phần hay toàn bộ tùy thuộc vào mức độ vi phạm của NĐBH.

5.2. Những điều NĐBH không được làm
Khi xảy ra tổn thất, NĐBH không được:
Tự ý vứt bỏ, sửa chữa hoặc thay thế tạm thời các tài sản bị tổn thất trước khi VASS thực hiện giám định và cho phép thực hiện các công việc này;
Làm thay đổi hiện trạng tổn thất gây khó khăn cho công tác điều tra của Cơ quan Công an hoặc Công ty giám định tổn thất hoặc đại diện của VASS;
Tự ý khắc phục tổn thất khi chưa được sự chấp thuận của VASS bằng văn bản trừ khi việc làm này được cho là cần thiết nhằm hạn chế các tổn thất tiếp theo có thể xảy ra.
Nếu NĐBH thực hiện những công việc trên mà chưa có sự đồng ý của VASS, thì VASS có quyền từ chối bồi thường một phần hay toàn bộ tùy thuộc vào mức độ vi phạm.

6. Phương thức giải quyết khiếu nại
VASS có quyền sửa chữa, thay thế hoặc bồi thường bằng tiền mặt cho NĐBH cho phần tổn thất, thiệt hại của ngôi nhà nhằm khôi phục lại ngôi nhà với tình trạng tương tự nhưng không tốt hơn hoặc đắt hơn khi ngôi nhà còn mới. Giá trị thay thế của ngôi nhà không bao gồm giá trị đất.
Số tiền bồi thường: Tối đa bằng tổng chi phí sửa chữa, thay thế hoặc xây dựng lại ngôi nhà có cùng kết cấu, công năng và hình thức như mới nhưng không vượt quá số tiền bảo hiểm trừ đi mức khấu trừ được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.
7. Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm
Khi có sự cố cháy nổ xảy ra thì người mua bảo hiểm cháy nổ sẽ được hưởng bồi thường thiệt hại và đồng thời cần phải hoàn thành thủ tục, hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy nổ theo quy định. Một số giấy tờ cần thiết cần chuẩn bị như:
Giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ – mẫu trên app Lian
Giấy yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm – mẫu trên app Lian
Bản sao hợp lệ của: CMND
Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cơ quan phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác
Kê khai những thiệt hại cùng các giấy tờ chứng minh thiệt hại khác.

Close Menu
BH khác

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH nhà tư nhân

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH Tai nạn con người

Sản phẩm chỉ cung cấp cho người có quốc tịch Việt Nam hoặc thường trú tại Việt Nam

BH du lịch

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH xe ô tô

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.