TÍNH PHÍ BẢO HIỂM

BẢO HIỂM

https://www.high-endrolex.com/41

TÍNH PHÍ

Family accident insurance

Family accident insurance

Chi tiết gói bảo hiểm
TAI NẠN GIA ĐÌNH

Bảo hiểm tai nạn gia đình

Bảo hiểm Tai nạn gia đình là loại bảo hiểm cần thiết, sẽ bảo vệ bạn và cả gia đình trước những tai nạn rủi ro không may xảy ra trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Đối tượng: Hộ gia đình (không giới hạn số người trong hộ)
Hộ gia đình là các thành viên đã có tên trong hộ khẩu hay đã đăng ký tạm trú, sống cùng với nhau trong ngôi nhà.

Sản phẩm: Bảo hiểm Tai nạn Gia đình

Phạm vi: Tùy chọn theo nhu cầu khách hàng

 • Bảo hiểm tai nạn sử dụng Điện (Điều kiện bảo hiểm A)
  Người được bảo hiểm bị tai nạn do điện dẫn đến tử vong hoặc thương tật thân thể trên 50%.
 • Bảo hiểm tai nạn do Cháy – Nổ (Điều kiện bảo hiểm B)
  Người được bảo hiểm bị tai nạn do Cháy – Nổ dẫn đến tử vong hoặc thương tật thân thể trên 50%.
 • Bảo hiểm tai nạn Giao thông (Điều kiện bảo hiểm C)
  Người được bảo hiểm bị tai nạn giao thông (đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không) dẫn đến tử vong hoặc thương tật thân thể trên 50%.

Quyền lợi:
Tử vong – Thương tật trên 50% trả 100.000.000 đồng/người/vụ.

Lưu ý:

 • Tử vong: Căn cứ vào giấy chứng tử
 • Thương tật: Căn cứ vào giấy chứng nhận thương tật của Hội đồng giám định y khoa cấp Tỉnh/Thành phố
 

Đối tượng bảo hiểm là các công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác học tập tại Việt Nam có giấy phép lái xe Ô tô hợp lệ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và trong độ tuổi từ 18 tuần tuổi đến 60 tuổi.

Bảo hiểm Viễn Đông không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho Người được bảo hiểm bị Thương tật Vĩnh viễn từ 50% trở lên trước khi tham gia bảo hiểm.
Những người không có giấy phép lái xe ô tô hợp lệ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Sản phẩm bảo hiểm An tâm Lái xe sẽ chi trả cho các tai nạn phát sinh khi Người được bảo hiểm đang tham gia giao thông trong phạm vi Lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam.

Sản phẩm bảo hiểm An tâm Lái xe không phân biệt giới tính và nghề nghiệp hướng đến bảo vệ những người thường xuyên sử dụng xe ô tô vì vậy trường hợp của chị đã có giấy phép lái xe hạng B1 thì đã thuộc đối tượng bảo hiểm của sản phẩm này.

Bảo hiểm An tâm Lái xe có 03 phạm vi bảo hiểm chính đó là:
a. Hỗ trợ y tế do tai nạn: Hợ trợ chi phí y tế do tai nạn; Thiết bị đi lại hỗ trợ; Trợ cấp nằm viện do tai nạn.
b. Tử vong và Thương tật vĩnh viễn do tai nạn: Trả tiền bảo hiểm trong trường hợp NĐBH bị Tử vong do tai nạn; Thương tật vĩnh viễn do tai nạn; Hỗ trợ nuôi dưỡng con em của NĐBH; Chôn cất, hỏa tang
c. Quyền lợi gia tăng: Gia hạn hợp đồng bảo hiểm; hỗ trợ thông tin; Hỗ trợ chi phí lưu bãi và thuê xe thay thế khi xe bị cơ quan chức năng tạm giữ trong vụ tai nạn; Hỗ trợ chi phí cứu hộ xe tai nạn; Trợ giúp pháp lý.

Phạm vi bảo hiểm của bảo hiểm An tâm Lái xe sẽ chi trả cho các tai nạn phát sinh trong quá trình Người được bảo hiểm tham gia giao thông. Trường hợp này bạn bị tai nạn sinh hoạt trong nhà nên không thuộc phạm vi bảo hiểm.

Trong trường hợp Người được bảo hiểm tham gia bảo hiểm nhiều hơn một Hợp đồng bảo hiểm An tâm Lái xe với Bảo hiểm Viễn Đông, Bảo hiểm Viễn Đông sẽ thanh toán quyền lợi bảo hiểm theo tất cả các hợp đồng bảo hiểm đã tham trừ phần “Hỗ trợ y tế do tai nạn” và phần “Quyền lợi bổ sung” chỉ thanh toán theo hợp đồng bảo hiểm có mức quyền lợi cao nhất.

Trường hợp này VASS sẽ hỗ trợ pháp lý cho Người được bảo hiểm bằng việc hỗ trợ chi phí thuê luật sư cho vụ kiện và tiền phạt theo quyết định của tòa án. Tuy nhiên mức hỗ trợ của 2 phần này không vượt quá quy định tối đa tại mỗi hạng bảo hiểm.

Hợp đồng này sẽ trả tiền bảo hiểm cho bất kỳ phần “Tử vong do Tai nạn” hoặc phần “Thương tật vĩnh viễn do Tai nạn” nhưng không phải cho cả hai. Trường hợp tử vong do hậu quả phát sinh từ Tai nạn trong vòng 12 (mười hai) tháng, Bảo hiểm Viễn Đông sẽ trả thêm phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm cho phần này với số tiền đã trả trước đó cho phần “Thương tật vĩnh viễn do Tai nạn”.

Quy tắc và Biểu phí BH Trọn gói hộ gia đình được ban hành theo Quyết định số 107/2015/QĐ-VASS/TGĐ ngày 19/5/2015 của TGĐ Công ty CP Bảo Hiểm Viễn Đông.

Leave a Reply

Close Menu
BH khác

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH nhà tư nhân

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH Tai nạn con người

Sản phẩm chỉ cung cấp cho người có quốc tịch Việt Nam hoặc thường trú tại Việt Nam

BH du lịch

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH xe ô tô

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.