TÍNH PHÍ BẢO HIỂM

BẢO HIỂM

https://www.high-endrolex.com/41

TÍNH PHÍ

Marine insurance

Marine insurance

  • Import-export Cargo Insurance
  • Domestic Freight Insurance
  • Marine hull insurance, Sea vessels , River vessels and fishing boats
  • Third party liability Insurance of the owner’s marine, Sea vessels , River vessels ,fishing boat insurance
  • Accident Insurance for crew of marine, Sea vessels , River vessels and fishing boat

Declaration of Ship Accident

Indemnity Request Paper

Indemnity Request Paper of Loss Goods

Leave a Reply

Close Menu

BH khác

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH nhà tư nhân

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH Tai nạn con người

Sản phẩm chỉ cung cấp cho người có quốc tịch Việt Nam hoặc thường trú tại Việt Nam

BH du lịch

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH xe ô tô

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.