TÍNH PHÍ BẢO HIỂM

BẢO HIỂM

https://www.high-endrolex.com/41

TÍNH PHÍ

Chi tiết gói bảo hiểm
TAI NẠN CÁ NHÂN

Bảo hiểm tai nạn cá nhân

LỢI ÍCH SẢN PHẦM:
– Mức phí bảo hiểm căn cứ theo từng hạng mục của số tiền bảo hiểm
– Chia sẻ một phần gánh nặng về tài chính cho cá nhân/gia đình có thành viên bị thương tật thân thề hoặc tử vong do tai nạn gây ra.

Đối tượng: Công dân Việt Nam và/hoặc người nước ngoài đang công tác học tập tại Việt Nam từ 06 tuần tuổi đến 69 tuổi. Loại trừ người bị thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên.

Sản phẩm: Bảo hiểm Tai nạn Cá nhân

PHẠM VI & QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

HẠNG ĐỒNG: 60 TRIỆUHẠNG BẠC: 125 TRIỆUHẠNG VÀNG: 250 TRIỆUKIM CƯƠNG: 500 TRIỆU
A. HỖ TRỢ Y TẾ DO TAI NẠN
1. Chi phí y tế tối đa mỗi tai nạn
15.000.00020.000.00030.000.00050.000.000
Trong đó Phòng, giường bệnh/ngày
Tối đa 300.000Tối đa 500.000Tối đa 800.000Tối đa 1.000.000
2. Thiết bị hỗ trợ đi lại
2.000.0003.000.0005.000.00010.000.000
3. Trợ cấp nằm viện/ngày
Không hỗ trợ150.000300.000600.000
B. TỬ VONG VÀ THƯƠNG TẬT VĨNH VIỄN
1. Tử vong do tai nạn
50.000.000100.000.000200.000.000400.000.000
2. Thương tật vĩnh viễn do tai nạn
Tối đa 50.000.000Tối đa 100.000.000Tối đa 200.000.000Tối đa 400.000.000
3. Hỗ trợ nuôi dưỡng con em
Không hỗ trợ5.000.000/trẻ10.000.000/trẻ20.000.000/trẻ
4. Chôn cất và hỏa táng
5.000.0005.000.00010.000.00015.000.000
C. QUYỀN LỢI GIA TĂNG
1. Gia hạn hợp đồng bảo hiểm
Không áp dụngMiễn phíMiễn phíMiễn phí
2. Hỗ trợ
Hỗ trợHỗ trợHỗ trợHỗ trợ
 

Đối tượng bảo hiểm là các công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác học tập tại Việt Nam từ 6 tuần tuổi đến 69 tuổi.

Bảo hiểm Viễn Đông không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm cho Người được bảo hiểm bị Thương tật Vĩnh viễn từ 50% trở lên trước khi tham gia bảo hiểm.

Sản phẩm bảo hiểm tai nạn cá nhân là sản phẩm tự nguyện, khi có rủi ro do tai nạn xảy ra được nhận quyền lợi độc lập với sản phẩm bảo hiểm y tế của Nhà nước.

Nếu con A/C trên 16 tuổi, có CMND thì có thể đứng tên tự đăng ký tham gia bảo hiểm cho bản thân.Trường hợp <16 tuổi, A/C là người đại diện yêu cầu đăng ký mua bảo hiểm cho con.

Sản phẩm tai nạn cá nhân bảo hiểm cho những rủi ro do tai nạn bất ngờ gây ra, tuy nhiên một số rủi ro do tai nạn khi đang làm những công việc nguy hiểm đặc thù: cứu hỏa hoặc thủy thủ đoàn; nghề, công việc xây dựng/lắp đặt, hầm mỏ, dàn khoan, cơ khí, luyện kim, bốc vác không được bảo hiểm trong quá trình làm việc.Các tai nạn phát sinh ngoài quá trình làm việc như tai nạn sinh hoạt trong gia đình, tai nạn giao thông,… vẫn được bảo hiểm.

Nằm viện theo định nghĩa quy định trong quy tắc: nhập viện do Tai nạn và nằm nội trú tại Bệnh viện (là việc N cần lưu trú liên tục ít nhất 24 giờ hoặc qua đêm, từ trước 24h ngày hôm trước xuất viện sau 6h sáng hôm sau, hoặc trước 4h sáng và xuất viện sau 10h cùng ngày ở một bệnh viện để điều trị), ở đây Anh không có nằm lưu trú tại bệnh viện nên không hưởng quyền lợi phần trợ cấp nằm viện.Trường hợp này sẽ được thanh toán chi phí y tế thực tế hợp lý 4.000.000 VND + 1.000.000 VND

Bảo hiểm tai nạn cá nhân có 03 phạm vi bảo hiểm chính đó là: a. Hỗ trợ y tế do tai nạn: Hợ trợ chi phí y tế do tai nạn; Thiết bị đi lại hỗ trợ; Trợ cấp nằm viện do tai nạn.b. Tử vong và Thương tật vĩnh viễn do tai nạn: Trả tiền bảo hiểm trong trường hợp NĐBH bị Tử vong do tai nạn; Thương tật vĩnh viễn do tai nạn; Hỗ trợ nuôi dưỡng con em của NĐBH; Chôn cất, hỏa tangc. Quyền lợi gia tăng: Gia hạn hợp đồng bảo hiểm; hỗ trợ thông tin

Trong trường hợp Người được bảo hiểm tham gia bảo hiểm nhiều hơn một Hợp đồng bảo hiểm Tai nạn cá nhân với Bảo hiểm Viễn Đông, Bảo hiểm Viễn Đông sẽ thanh toán quyền lợi bảo hiểm theo tất cả các hợp đồng bảo hiểm đã tham trừ phần “Hỗ trợ y tế do tai nạn” chỉ thanh toán theo hợp đồng bảo hiểm có mức quyền lợi cao nhất.

Hợp đồng này sẽ trả tiền bảo hiểm cho bất kỳ phần “Tử vong do Tai nạn” hoặc phần “Thương tật vĩnh viễn do Tai nạn” nhưng không phải cho cả hai. Trường hợp tử vong do hậu quả phát sinh từ Tai nạn trong vòng 12 (mười hai) tháng, Bảo hiểm Viễn Đông sẽ trả thêm phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm cho phần này với số tiền đã trả trước đó cho phần “Thương tật vĩnh viễn do Tai nạn”.

Bảo hiểm Viễn Đông sẽ trả tiền bảo hiểm cho Người được bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm bị Thương tật vĩnh viễn do hậu quả phát sinh từ Tai nạn trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Tai nạn căn cứ trên: a) kết luận của Bác sĩ tại Bệnh viện điều trị;b) Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm Thương tật của Bảo hiểm Viễn Đông so với số tiền bảo hiểm được quy định tại Hạng bảo hiểm đã lựa chọn.

– Nhiều mức trách nhiệm 60.000.000 VND, 125.000.000 VND, 250.000.000 VND, 500.000.000 VND, khách hàng có thể tham gia đơn lẻ mức trách nhiệm cao.- Quyền lợi bảo hiểm: có một số quyền lợi khác biệt so với dòng sản phẩm truyền thống bảo hiểm tai nạn con người như trợ cấp nằm viện, hỗ trợ dụng cụ đi lại, hỗ trợ nuôi dưỡng con em, hỗ trợ mai táng … Chi phí tính theo chi phí y tế thực tế, hợp lý do tai nạn không vượt quá giới hạn quy định.- Phí bảo hiểm: tính theo độ tuổi và giới tính sẽ giảm thiểu việc so sánh về phí khi khai thá́c.- Được gia hạn hợp đồng thêm 15 ngày mà không phải đóng thêm phí bảo hiểm khi chẳng may gặp phải các trường hợp bất khả kháng.

Theo quy tắc bảo hiểm Tai nạn cá nhân, ban hành kèm theo quyết định số 105/2015/QĐ-VASS/TGĐ ngày 19/05/2015 của Tổng Giám Đốc – Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Viễn Đông.

Close Menu
BH khác

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH nhà tư nhân

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH Tai nạn con người

Sản phẩm chỉ cung cấp cho người có quốc tịch Việt Nam hoặc thường trú tại Việt Nam

BH du lịch

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH xe ô tô

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.