TÍNH PHÍ BẢO HIỂM

BẢO HIỂM

https://www.high-endrolex.com/41

TÍNH PHÍ

Chi tiết gói bảo hiểm
AN TÂM NGHỆ SĨ

Bảo hiểm an tâm nghệ sĩ

LỢI ÍCH SẢN PHẦM:
– Chia sẻ một phần gánh nặng về tài chính cho các nghệ sĩ là lao động chính bị tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn thân thể do tai nạn, đột quỵ, đột tử, bệnh tật gây ra.
– Được bảo hiểm cho các bệnh đặc biệt như: bệnh ung thư, suy thận mãn tính, đái tháo đường, tim.

Đối tượng: Các nghệ sĩ thường trú tại Việt Nam từ 18 tuổi đến 60 tuổi.
Loại trừ đối tượng sau:
– Người đang bị bệnh tâm thần, phong;
– Người đang có tỷ lệ thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;
– Người đang điều trị hoặc đang mắc các bệnh đặc biệt (là các bệnh ung thư, suy thận mãn tính, đái tháo đường, tim).

Sản phẩm: Bảo hiểm An tâm Nghệ sĩ

Phạm vi:
Phạm vi 1 – Tử vong hoặc Thương tật vĩnh viễn do tai nạn: Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn mà không thuộc các điểm loại trừ của Quy tắc bảo hiểm;
Phạm vi 2 – Tử vong hoặc Thương tật vĩnh viễn do Đột quỵ, Đột tử và các Bệnh đặc biệt: Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do Đột quỵ, Đột tử và các Bệnh đặc biệt (là các bệnh ung thư, suy thận mãn tính, đái tháo đường, tim) mà không thuộc các điểm loại trừ của Quy tắc bảo hiểm;
Phạm vi 3 – Tử vong do Bệnh thông thường: Người được bảo hiểm bị tử vong do Bệnh thông thường (là các bệnh khác ngoài Bệnh đặc biệt) mà không thuộc các điểm loại trừ của Quy tắc bảo hiểm.

Quyền lợi:
Quyền lợi chung:
– Trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong do tai nạn hoặc do bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm, VASS sẽ toàn bộ Số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng hoặc Chứng nhận bảo hiểm;
– Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn do tai nạn hoặc do bệnh thuộc phạm vi bảo hiểm, VASS sẽ chi trả số tiền tương ứng với tỷ lệ phần trăm thương tật được nêu cụ thể tại Phụ lục 01 của Quy tắc này.
Quyền lợi riêng đối với trường hợp Người được bảo hiểm bị Tử vong hoặc Thương tật vĩnh viễn do Bệnh đặc biệt.
– Từ ngày 181 đến hết ngày 365: VASS chi trả tối đa 30% STBH
– Từ ngày 366 đến hết 540: VASS chi trả tối đa 60% STBH
– Từ ngày 541 trở về sau: VASS chi trả tối đa 100% STBH

Lợi ích khi tham gia bảo hiểm này có được là:
– Chia sẻ một phần gánh nặng về tài chính cho các nghệ sĩ là lao động chính bị tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn thân thể do tai nạn-đột quỵ-đột tử-bệnh tật gây ra. Có nhiều hạng bảo hiểm để lựa chọn
– Được bảo hiểm cho các bệnh đặc biệt như: bệnh ung thư, suy thận mãn tính, đái tháo đường, tim
– Phí cạnh tranh và không phụ thuộc vào độ tuổi
– Có thể mua lẻ theo từng cá nhân, không yêu cầu khám sức khỏe trước khi mua.

Bảo hiểm Viễn Đông nhận bảo hiểm đối với tất cả những Các nghệ sĩ thường trú tại Việt Nam từ 18 tuổi đến 60 tuổi.
Loại trừ đối tượng sau:
– Người đang bị bệnh tâm thần, phong;
– Người đang có tỷ lệ thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên;
– Người đang điều trị hoặc đang mắc các bệnh đặc biệt (là các bệnh ung thư, suy thận mãn tính, đái tháo đường, tim).

Khách hàng không phải trải qua bất kỳ cuộc kiểm tra sức khỏe nào, trừ những trường hợp đặc biệt khi VASS yêu cầu cung cấp thêm thông tin về tình trạng sức khỏe phục vụ cho công tác cấp đơn một cách hợp lý.

Bảo hiểm An tâm Nghệ sĩ cung cấp cho khách hàng 05 chương trình với số tiền bảo hiểm và mức phí tăng dần, khách hàng có thể cân nhắc để lựa chọn các chương trình phù hợp: Hạng Bạc, Vàng, Kim Cương, Titan, Premium.

Các quyền lợi về thương tật do các tai nạn/bệnh tật nằm trong phạm vi bảo hiểm xảy ra hoàn toàn sau ngày hiệu lực bảo hiểm sẽ được bảo hiểm ngay lập tức. Thời gian chờ chỉ áp dụng cho khách hàng mới, không bảo hiểm các tai nạn/bệnh tật xảy ra trong thời gian này:
– Đối với trường hợp tai nạn, bệnh đột quỵ/đột tử là sau 02 ngày kể từ khi NĐBH đóng phí đầy đủ.
– Đối với trường hợp bệnh thông thường là sau 30 ngày kể từ khi NĐBH đóng phí đầy đủ.
– Đối với trường hợp bệnh đặc biệt (gồm có 4 loại bệnh) là sau 180 ngày kể từ khi NĐBH đóng phí đầy đủ.

– Trường hợp NĐBH bị bệnh đặc biệt, bảo hiểm chỉ có hiệu lực sau 180 ngày.
– Từ 181 ngày cho đến hết 365 ngày, NĐBH tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn, VASS chi trả tối đa 30% mức trách nhiệm.
Trong trường hợp tái tục liên tục:
– Trường hợp sự kiện bảo hiểm xảy vào khoảng thời gian từ 366 ngày đến 540 ngày, VASS chi trả 60% mức trách nhiệm.
– Trường hợp sự kiện bảo hiểm xảy ra sau 540 ngày, VASS chi trả 100% mức trách nhiệm.

Bệnh đặc biệt được bảo hiểm trong Bảo hiểm An tâm Nghệ sĩ được định nghĩa là ung thư, suy thận mãn tính, đái tháo đường, tim mạch.

Bệnh tật nào được xem là tồn tại trước và chúng có được bảo hiểm không?
Bất kỳ bệnh tật nào đã tồn tại trước ngày hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực của Người được bảo hiểm và:
– Đã điều trị trong 03 năm gần đây;
– Hoặc đã có những dấu hiệu hay triệu chứng mà Người được bảo hiểm đã biết hoặc ý thức được.
Những bệnh tồn tại trước sẽ được bảo hiểm với điều kiện là những bệnh đó đã được khai báo với Công ty và được Công ty chấp nhận bảo hiểm. Nếu một ốm đau hoặc bệnh tật nào không được khai báo và sau đó được phát hiện ra là đã tồn tại trước thì sẽ không được bảo hiểm.

Đây là một sản phẩm bảo hiểm độc lập có thể mua riêng lẻ, hoặc mua bổ sung vào các chương trình bảo hiểm bạn hiện đang có vì việc thanh toán quyền lợi bảo hiểm là riêng biệt.

Bảo hiểm An tâm Nghệ sĩ bảo hiểm cho các sự kiên bảo hiểm xảy ra trong lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam.

Theo quy tắc Bảo hiểm An tâm Nghệ sĩ, trường hợp “tử vong hoặc thương tật vĩnh viễn do tai nạn chỉ phát sinh hiệu lực bảo hiểm sau 02 ngày kể từ ngày NĐBH đóng phí đầy đủ”.
Vì vậy trong trường hợp này, Ca sĩ A đã tham gia bảo hiểm được 3 ngày nên VASS sẽ chi trả 100% mức trách nhiệm của hạng Kim cương là 240 triệu đồng.

Quy tắc và Biểu phí BH An tâm nghệ sĩ được ban hành theo Quyết định số 237/2015/QĐ-VASS/TGĐ ngày 17/9/2015 của TGĐ Công ty CP Bảo Hiểm Viễn Đông.

Close Menu
BH khác

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH nhà tư nhân

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH Tai nạn con người

Sản phẩm chỉ cung cấp cho người có quốc tịch Việt Nam hoặc thường trú tại Việt Nam

BH du lịch

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH xe ô tô

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.