TÍNH PHÍ BẢO HIỂM

BẢO HIỂM

TÍNH PHÍ

Motorcycle insurance

Motorcycle insurance

  • Compulsory third party liability insurance of motorcycle owner
  • Voluntary third party liability insurance of motorcycle owner
  • Driver and passenger insurance
  • Motorcycle material damage insurance
  • Total loss and thief

Forms required for customer’s motor quotation

Motor insurance’s fee reference list

Samples for counting motor’s premium

Form for Minutes of estimating Motor material damages

Leave a Reply

Close Menu

BH khác

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH nhà tư nhân

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH Tai nạn con người

Sản phẩm chỉ cung cấp cho người có quốc tịch Việt Nam hoặc thường trú tại Việt Nam

BH du lịch

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH xe ô tô

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.