replica watch for sale has the mind with bravery and courage. secure and buy great quality nlg.to. it is a wide selection of franckmuller that suit men and women with free shipping worldwide. the cheapest replicauhren.to costs around. https://www.youngsexdoll.com/ produce a new superquartz movement that was exclusive to them and featured a rechargeable battery and some extra functionality. www.burberry.to best quality aaa swiss movement. bottegavenetareplica and other top famous watch brand online.

TÍNH PHÍ BẢO HIỂM

BẢO HIỂM

https://www.high-endrolex.com/41

TÍNH PHÍ

VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ TRÊN INTERNET

Bảo vệ tính cá nhân và quyền riêng tư của khách hàng là ưu tiên cao nhất của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS).

Là một nhà cung cấp các sản phẩm bảo hiểm, chúng tôi hoàn toàn tuân thủ các luật và quy định của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về bảo vệ và bảo mật tính riêng tư và an toàn thông tin của Quý khách.

Dù Quý khách là khách hàng cũ, mới hay tiềm năng, chúng tôi đều đối xử như nhau trong việc bảo mật ở mức cao nhất các thông tin mà Quý khách đã cung cấp.

Chúng tôi không bao giờ bán các thông tin mà Quý khách đã cung cấp.

Chúng tôi chỉ sử dụng và chia sẻ một số hạn chế các thông tin Quý khách cung cấp trên website này để cung cấp các sản phẩm bảo hiểm hoặc dịch vụ mà Quý khách yêu cầu từ website.

Chúng tôi không cung cấp thông tin Quý khách đã cung cấp cho các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị, trừ khi được phép của Quý khách.

CÔNG BỐ SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA VASS

Tại VASS, chúng tôi thu thập các thông tin về Quý khách, những thông tin có thể được sử dụng để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cho rằng Quý khách sẽ quan tâm và cho phép. Một số thông tin mà Quý khách cung cấp có thể là không không khai và chỉ một mình Quý khách biết, những thông tin này chúng tôi sẽ thu thập trong quá trình truyền thông và giao dịch giữa Quý khách và chúng tôi, hoặc website của chúng tôi, hoặc những thông tin chúng tôi thu thập từ một bên thứ ba, hoặc những thông tin từ những nguồn khác. Tất cả các quá trình thu thập này đều hợp pháp.

CÁC THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP VỀ QUÝ KHÁCH

Các thông tin chúng tôi thu thập về Quý khách bao gồm các thông tin Quý khách cung cấp cho chúng tôi khi Quý khách đăng ký mua sản phẩm hoặc sử dụng dịch vụ, trên internet, qua điện thoại hoặc qua các phương tiện khác. Những thông tin này có thể bao gồm: tên, địa chỉ, số điện thoại, email, thông tin về xe, bằng lái, tình trạng hôn nhân, thông tin vợ hoặc chồng, thông tin về con cái, …

CÁC THÔNG TIN CHÚNG TÔI CÔNG KHAI

Các thông tin chúng tôi thu thập được từ Quý khách chỉ được công khai khi có yêu cầu từ các cơ quan pháp luật hoặc có sự đồng ý của Quý khách.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin về Quý khách cho các Công ty bảo hiểm thành viên, đại lý bảo hiểm trong cùng hệ thống Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông (VASS), các Công ty tái bảo hiểm, Tổ chức hỗ trợ các công ty bảo hiểm (theo quy định của pháp luật).

Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin tối thiểu cho các đối tác đại diện thay mặt cho chúng tôi xử lý giao dịch, ví dụ: các công ty hỗ trợ thanh toán trực tuyến.

MÔI TRƯỜNG AN NINH VÀ BẢO MẬT

Các thông tin chúng tôi thu thập được từ Quý khách chỉ được công khai khi có yêu cầu từ các cơ quan pháp luật hoặc trong các trường hợp khác phải có sự đồng ý của Quý khách.

VASS cam kết ở mức cao nhất bảo mật và đảm bảo an ninh cho các thông tin Quý khách cung cấp khỏi những truy nhập không được phép. Ví dụ: chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa đường truyền đề bảo vệ thông tin và chỉ cho phép bên thứ ba tiếp cận các thông tin này, đủ để thực hiện việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm và các dịch vụ.

XEM XÉT VÀ ĐIỀU CHỈNH CÁC THÔNG TIN VỀ QUÝ KHÁCH 

Là người có các hợp đồng bảo hiểm đã đặt mua qua website www.vass.com.vn của VASS, Quý khách luôn có thể xem xét các thông tin về bản thân tại website www.vass.com.vn, hoặc hỏi qua tổng đài 1900 9249 của VASS. Tất cả các khách hàng đều có quyền biết những thông tin nào của mình đang được VASS nắm giữ, được phép thay đổi các thông tin này, được biết các thông tin nào đang được bảo mật và thông tin nào đã được VASS công khai.

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho các Công ty bảo hiểm thành viên của VASS hoặc các Đại lý bảo hiểm trong cùng hệ thống, các Công ty tái bảo hiểm, các Tổ chức hỗ trợ các công ty bảo hiểm (theo quy định của pháp luật). Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin tối thiểu cho các đối tác đại diện thay mặt cho chúng tôi xử lý giao dịch, ví dụ: các công ty hỗ trợ thanh toán trực tuyến.

VASS BAN HÀNH ĐIỀU KHOẢN BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN, KHÁCH HÀNG CÓ THỂ THAM KHẢO TẠI LINK SAU:

Tải về
Close Menu

BH khác

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH nhà tư nhân

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH Tai nạn con người

Sản phẩm chỉ cung cấp cho người có quốc tịch Việt Nam hoặc thường trú tại Việt Nam

BH du lịch

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH xe ô tô

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.