TÍNH PHÍ BẢO HIỂM

BẢO HIỂM

TÍNH PHÍ

TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ BỒI THƯỜNG CỦA VASS

– VASS luôn có mặt 24/7 phục vụ tất cả các nhu cầu của khách hàng từ cung cấp các thông tin về sản phẩm, tiếp nhận dịch vụ, hướng dẫn và theo dõi các thủ tục yêu cầu bồi thường, thông qua Đường dây khẩn cấp 1900 9249

– VASS cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ bồi thường nhanh chóng, kịp thời và chính xác.

LƯU ĐỒ QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CON NGƯỜI

Giấy thông báo và yêu cầu trả tiền bảo hiểm con người

Hướng dẫn thu thập hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm

Close Menu
BH khác

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH nhà tư nhân

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH Tai nạn con người

Sản phẩm chỉ cung cấp cho người có quốc tịch Việt Nam hoặc thường trú tại Việt Nam

BH du lịch

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH xe ô tô

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.