TÍNH PHÍ BẢO HIỂM

BẢO HIỂM

https://www.high-endrolex.com/41

TÍNH PHÍ

Bảo hiểm Bắt buộc TNDS của Chủ xe Ô tô

I-GIỚI THIỆU:

Chủ xe cơ giới tham gia giao thông trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam phải tham gia BẢO HIỂM BB TNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI theo quy định của Pháp luật.

II-QUYỀN LỢI BẢO HIỂM:

Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi thuộc trách nhiệm bảo hiểm, VASS có trách nhiệm bồi thường cho những thiệt hại sau:

  • Thiệt hại về Người: mức trách nhiệm tối đa 150,000,000 đồng/ 01 người/01 vụ tai nạn;
  • Thiệt hại về Tài sản: mức trách nhiệm tối đa 100,000,000 đồng/ 01 vụ tai nạn.

III- BIỂU PHÍ BẢO HIỂM:

  • Mức trách nhiệm bảo hiểm, khách hàng tự chọn nhưng không vượt quá 150,000,000 đồng/người/vụ.

IV: ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM:

  • Lái xe, phụ xe và những người được chở trên xe.

 

Trả lời

Close Menu
BH khác

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH nhà tư nhân

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH Tai nạn con người

Sản phẩm chỉ cung cấp cho người có quốc tịch Việt Nam hoặc thường trú tại Việt Nam

BH du lịch

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH xe ô tô

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.