TÍNH PHÍ BẢO HIỂM

BẢO HIỂM

TÍNH PHÍ

(Theo Hải quan) Mức tăng trưởng “trong mơ” của thị trường bảo hiểm

(Theo Hải quan) Mức tăng trưởng “trong mơ” của thị trường bảo hiểm

Thị trường bảo hiểm Việt Nam 2020 đã chốt sổ khá ấn tượng với mức tăng trưởng không ngờ.

Tăng trưởng ở mức 2 con số

Theo Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2020 ước đạt 182.654 tỷ đồng (tăng 14% so với năm 2019). Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ ước đạt 55.094 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 127.560 tỷ đồng. Cùng với đó, các DNBH đã giải quyết tốt quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng và được khách hàng tin cậy coi là tấm lá chắn tài chính an toàn trước những rủi ro.

Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, năm 2020, các DNBH chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 45.675 tỷ đồng, trong đó, các DNBH phi nhân thọ ước đạt 20.560 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ ước đạt 25.115 tỷ đồng.

Các DNBH đã tích cực tái đầu tư trở lại nền kinh tế, đóng góp vào sự phát triển nền kinh tế, xã hội với số tiền ước đạt 457.982 tỷ đồng (tăng 21%). Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 352.318 tỷ đồng (tăng 21%). Cùng với đó, tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các DNBH ước đạt 115.945 tỷ đồng (tăng 21%).

Đặc biệt, các DNBH cũng rất tích cực triển khai bảo hiểm theo chủ trương chính sách của nhà nước thông qua các sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng…

Trong bối cảnh khó khăn chung hiện nay, đặc biệt là Covid-19 đem lại, kết quả mà thị trường bảo hiểm đạt được trong năm 2020 đã khẳng định chiến lược đúng đắn và nỗ lực của các DNBH trong việc duy trì tăng trưởng doanh thu và thị phần. Theo đó, các doanh nghiệp đã tăng cường đầu tư công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh triển khai các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và chăm sóc y tế với đa dạng quyền lợi, phạm vi bảo hiểm tại Việt Nam và trên toàn cầu. Các doanh nghiệp cũng đẩy mạnh triển khai các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư. Vì vậy, các DNBH vẫn đảm bảo năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng quản trị điều hành và quản trị rủi ro của các DNBH được nâng cao.

Bộ Tài chính đồng hành cùng doanh nghiệp

Trong năm 2020, Bộ Tài chính đã tiếp tục hoàn thiện các chính sách hỗ trợ các DNBH nhằm phát triển thị trường bảo hiểm an toàn, bền vững, hiệu quả. Đơn cử như Thông tư số 89/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung 4 Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, trong đó có nội dung sửa đổi về trích lập dự phòng nghiệp vụ giúp các doanh nghiệp giảm sức ép về vốn trong ngắn hạn và có khoảng thời gian phù hợp để thực hiện các phương án tài chính tổng thể, ổn định kinh doanh trong bối cảnh lãi suất đầu tư, lãi suất trái phiếu Chính phủ giảm mạnh và dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến khó lường.

Theo đánh giá của nhiều DNBH, suốt thời gian qua, Bộ Tài chính đã luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp thông qua việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Bộ cũng đã thực hiện các giải pháp hỗ trợ thị trường bảo hiểm như giảm mức trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm năm 2020 từ mức 0,15% xuống 0,05% tổng doanh thu phí bảo hiểm; giãn, hoãn kế hoạch kiểm tra các doanh nghiệp sang năm 2021…

Theo các chuyên gia bảo hiểm, thị trường bảo hiểm năm 2021 được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng cao bởi tiềm năng của thị trường còn rất lớn, khả năng thích nghi của các DNBH rất cao… Để thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) để trình các cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ. Khung khổ pháp lý về kinh doanh bảo hiểm dần được hoàn thiện theo hướng đơn giản hóa và giảm bớt thủ tục hành chính, tạo môi trường pháp lý đồng bộ, công khai, minh bạch và bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động trên thị trường. Song song với đó, công tác quản lý, giám sát nhà nước về kinh doanh bảo hiểm được đẩy mạnh theo hướng kết hợp giữa quản lý, giám sát từ xa và kiểm tra tại chỗ, tăng cường đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp để giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

THÙY LINH

Trả lời

Close Menu

BH khác

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH nhà tư nhân

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH Tai nạn con người

Sản phẩm chỉ cung cấp cho người có quốc tịch Việt Nam hoặc thường trú tại Việt Nam

BH du lịch

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH xe ô tô

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.