TÍNH PHÍ BẢO HIỂM

BẢO HIỂM

TÍNH PHÍ

8 điểm nổi bật của dự thảo Nghị định về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.

8 điểm nổi bật của dự thảo Nghị định về Bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới.

Từ ngày 1/3/2021, Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới sẽ chính thức có hiệu lực.

  1. Được phép cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử
Doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) được chủ động thiết kế Giấy chứng nhận bảo hiểm đảm bảo đầy đủ thông tin theo quy định, được phép cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử.
  1. Bảo hiểm xe máy có thể mua đến 3 năm
Mở rộng thời hạn bảo hiểm, tối thiểu 1 năm và tối đa là 3 năm đối với xe máy, tối thiểu là 1 năm và tối đa tương ứng thời hạn kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe ôtô.
  1. Tăng mức trách nhiệm bảo hiểm thêm 50%
Nâng mức trách nhiệm bảo hiểm 50% từ 100 triệu đồng hiện nay lên 150 triệu đồng cho mỗi trường hợp tử vong do xe cơ giới gây ra.
  1. Doanh nghiệp đồng chịu trách nhiệm thu thập hồ sơ bồi thường
Trường hợp vụ tai nạn không xảy ra tử vong, DNBH được chủ động phối hợp bên mua bảo hiểm và các bên liên quan thiết lập hồ sơ bồi thường mà không phải thu thập tài liệu từ phía cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ.
Trong vụ tai nạn gây tử vong đối với bên thứ ba và hành khách, DNBH chịu trách nhiệm thu thập bản sao tài liệu liên quan của cơ quan Công an.
DNBH cũng chịu trách nhiệm lập Biên bản giám định xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất trên cơ sở thống nhất giữa DNBH và bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm.
  1. Chi trả quyền lợi bảo hiểm không đợi đến khi hoàn thành hồ sơ
Trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được thông báo vụ tai nạn, DNBH có trách nhiệm tạm ứng ngay cho người tham gia bảo hiểm. Đối với trường hợp đã xác định được vụ tai nạn thuộc phạm vi bồi thường thiệt hại thì tạm ứng 70% mức trách nhiệm bảo hiểm đối với trường hợp tử vong, 50% mức bồi thường bảo hiểm đối với trường hợp tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu. Trường hợp vụ tai nạn chưa xác định thì tạm ứng tương ứng 30% và 10%.
  1. Mức phí mềm cho khách hàng lái xe an toàn
Căn cứ vào lịch sử tai nạn giao thông và năng lực chấp hành rủi ro, DNBH được chủ động xem xét tăng phí bảo hiểm, mức tăng tối đa là 15% tính trên phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định.
  1. Tăng mức chi hỗ trợ nhân đạo
Mở rộng phạm vi, tăng mức chi hỗ trợ nhân đạo cho trường hợp thiệt hại về sức khỏe, tính mạng mà không xác định được xe gây tai nạn, xe không tham gia bảo hiểm và các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.
Mức chi là 45 triệu đồng/người/vụ cho các nạn nhân tử vong, 15 triệu đồng/người/vụ cho các nạn nhân thiệt hại về sức khỏe, tính mạng được điều trị tại phòng cấp cứu theo quy định pháp luật về y tế.
  1. Tăng giám sát của Nhà nước
Hàng năm, Bộ Tài chính tổ chức thanh tra, kiểm tra các DNBH trong đó có nội dung về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới, nhằm chấn chỉnh, xử lý vi phạm kịp thời, ghi nhận các kiến nghị, phản ánh để hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Trả lời

Close Menu

BH khác

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH nhà tư nhân

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH Tai nạn con người

Sản phẩm chỉ cung cấp cho người có quốc tịch Việt Nam hoặc thường trú tại Việt Nam

BH du lịch

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH xe ô tô

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.