TÍNH PHÍ BẢO HIỂM

BẢO HIỂM

TÍNH PHÍ

VASS tổ chức hội nghi sơ kết kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019

VASS tổ chức hội nghi sơ kết kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019

Với quyết tâm hoàn thành kế hoạch kinh doanh, về đích sớm trong quý 4 năm 2019, VASS tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 cho các chi nhánh khu vực phía Nam tại Long Hải, Vũng Tàu.

Chủ tịch HĐQT bà Đỗ Thị Minh Đức phát biểu tại Hội nghị 

Chủ tịch HĐQT Công ty VASS – bà Đỗ Thị Minh Đức phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch HĐQT bà Trương Ngô Sen phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch HĐQT bà Trương Ngô Sen phát biểu tại Hội nghị

Tổng Giám đốc VASS, ông Đặng Diệp Đại Khoa

Tổng Giám đốc VASS, ông Đặng Diệp Đại Khoa

Phó TGĐ phụ trách Nghiệp vụ, ông Lương Hồng Tháp

Phó TGĐ phụ trách Nghiệp vụ Công ty VASS – ông Lương Hồng Tháp chia sẻ về nghiệp vụ bảo hiểm

Phó TGĐ phụ trách Phát triển kinh doanh, ông Tạ Văn Kim

Phó TGĐ phụ trách Phát triển kinh doanh Công ty VASS – ông Tạ Văn Kim cập nhật tình hình thị trường kinh doanh bảo hiểm, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn.

Trả lời

Close Menu
BH khác

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH nhà tư nhân

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH Tai nạn con người

Sản phẩm chỉ cung cấp cho người có quốc tịch Việt Nam hoặc thường trú tại Việt Nam

BH du lịch

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.

BH xe ô tô

Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để chúng tôi tư vấn cho Quý khách.