Bảo hiểm nhà tư nhân

1. Đối tượng bảo hiểm:

- Nhà ở tư nhân, nhà cho thuê bao gồm cả trang thiết bị nội thất cố định, nhà phụ, cổng, hàng rào, tài sản bên trong và những người sống trong ngôi nhà đó.

2. Phạm vi địa lý: trên lãnh thổ Việt Nam và được nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiểm.

3. Phạm vi bảo hiểm:

VASS sẽ trả tiền bồi thường trong các trường hợp như sau:

Phần 1: Tốn thất vật chất

  1. Rủi ro cơ bản

- Cháy;

- Sét đánh

- Nổ;

  1. Mở rộng 1

- Giông bão, lũ lụt;

- Vỡ hoặc tràn nước từ các bể chứa nước, thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn ;

- Va chạm bởi các phương tiện đường bộ hoặc gia súc;

- Trộm cướp.

  1. Mở rộng 2

- Chi phí dọn dẹp hiện trường sau khi xảy ra tổn thất (Hạn mức: 5% số tiền bảo hiểm);

- Chi phí cứu hoả (Hạn mức: 5% số tiền bảo hiểm);

- Chi phí thuê nhà, di dời chổ ở sau tổn thất (Không vượt quá 5% số tiền bảo hiểm, tối đa 6 tháng kể từ thời điểm xảy ra tổn thất, chi phí chuyên chở không vượt quá 10.000.000 VNĐ).

Phần 2: Trách nhiệm công cộng

Trách nhiệm của chủ nhà/người thuê nhà (Mức trách nhiệm tối đa 1.000.000.000 đồng/vụ tổn thất và tổng số vụ trong suốt thời gian bảo hiểm)

Phần 3: Tai nạn cá nhân ( bao gồm tai nạn điện)

Bảo hiểm Viễn Đông nhận bảo hiểm cho tất cả các thành viên gia đình cùng một hộ khẩu sống trong ngôi nhà được bảo hiểm với tư cách là người chủ ngôi nhà/người thuê xảy ra tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm.

4. Quyền lợi và phí bảo hiểm:

Phần 1: Tổn thất vật chất

Bảo hiểm cho ngôi nhà

 

Số tiền BH

Thời gian sử dụng

Cơ bản

Mở rộng 01

Mở rộng 02

Tổng phí

< 300 tr

< 15 năm

250.000

50.000

100.000

400.000

> 15 năm

350.000

70.000

150.000

570.000

300 - 500 tr

< 15 năm

400.000

100.000

175.000

675.000

> 15 năm

625.000

125.000

225.000

975.000

500 - 700 tr

< 15 năm

600.000

135.000

250.000

985.000

> 15 năm

950.000

175.000

325.000

1.450.000

700 - 1 tỷ

< 15 năm

800.000

175.000

325.000

1.300.000

> 15 năm

1.250.000

225.000

425.000

1.900.000

1 - 1 tỷ 500 tr

< 15 năm

1.200.000

250.000

475.000

1.925.000

> 15 năm

1.850.000

325.000

625.000

2.800.000

1.5 - 2 tỷ

< 15 năm

1.600.000

325.000

625.000

2.550.000

> 15 năm

2.500.000

425.000

825.000

3.750.000

2 - 2 tỷ 500 tr

< 15 năm

2.000.000

400.000

750.000

3.150.000

> 15 năm

3.000.000

525.000

900.000

4.425.000

2.5 - 3 tỷ

< 15 năm

2.500.000

475.000

925.000

3.900.000

> 15 năm

3.700.000

625.000

1.225.000

5.550.000

3.5 - 4 tỷ

< 15 năm

3.200.000

650.000

1.250.000

5.100.000

> 15 năm

5.000.000

850.000

1.650.000

7.500.000

 


Đối với tài sản giá trị trên 4 tỷ, liên hệ P.TSKT để chào phí

Bảo hiểm cho tài sản bên trong

Biểu phí được thiết kế sẵn theo 5 chương trình tương ứng với các mức số tiền bảo hiểm (tổng giá trị tài sản) khác nhau và giới hạn bồi thường cho mổi tài sản là 30.000.000 (áp dụng khi khách hàng kê khai giá trị tài sản tham giá bảo hiểm ,với điều kiện không khai báo chi tiết giá trị tài sản, thì giới hạn tối đa cho việc bồi thường cho mỗi tài sản là 5.000.000 đồng). (Đơn vị: VND).

 

Chương trình bảo hiểm

HOME 1

HOME 2

HOME 3

HOME 4

HOME 5

Số tiền bảo hiểm

100.000.000

300.000.000

500.000.000

700.000.000

1.000.000.000

Phí bảo hiểm 1 năm

100.000

300.000

500.000

700.000

1.000.000

Mở rộng 01

20.000

60.000

100.000

140.000

200.000

Mở rộng 02

40.000

120.000

200.000

280.000

400.000

Tổng phí

160.000

480.000

800.000

1.120.000

1.600.000

 

Phần 2: Trách nhiệm công cộng (Giới hạn trách nhiệm cao nhất là 1.000.000.000 vnđ) – Có thu phí

Phí bảo hiểm = 0.1% * Giới hạn trách nhiệm

Phần 3: Tai nạn cá nhân bao gồm tai nạn sử dụng điện (Giới hạn trách nhiệm 15.000.000 đ/người/vụ) – Quyền lợi bổ sung không thu phí khi tham gia quyền lợi phần 1 và 2.

Phí bảo hiểm = 0.28% * Giới hạn trách nhiệm ( Phí bổ sung khi khách hàng có nhu cầu mua hạn mức trách nhiệm cao hơn)

5. Điểm loại trừ:

Bảo hiểm Viển Đông sẽ không bồi thường cho:

  • Những thiệt hại do gây rối, quần chúng nổi dậy, bãi công, sa thải công nhân
  • Những thiệt hại bắt nguồn từ nguyên liệu vũ khí hạt nhân, tên lửa, vũ khí chiến tranh, phóng xạ ion hoá
  • Những thiệt hại gây ra do ô nhiễm, nhiễm bẩn
  • Những thiệt hại gây ra bởi chiến tranh và/ hoặc hành động khủng bố

Và những điểm loại trừ khác theo Quy tắc Bảo hiểm

Biểu mẫu tính phí tự động của BH Nhà tư nhân