Thông điệp của VASS

- Bảo hiểm là một nghề nhân văn, chúng tôi cố gắng làm tốt vai trò của nhà bảo hiểm để góp phần tạo nên môi trường bảo hiểm lành mạnh, đặc biệt, chia sẻ được nhiều hơn những giá trị nhân văn đến với cộng đồng và xã hội.

- Bảo hiểm là nhu cầu cần thiết của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Chúng tôi cam kết sẽ luôn là người bạn đồng hành trong mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt trong lúc khách hàng gặp khó khăn chúng tôi có mặt bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Chúng tôi tư vấn, hỗ trợ nhiệt tình và vô điều kiện trong việc phòng ngừa xảy ra những tổn thất nhằm tạo an toàn cho sự phát triển bền vững của Quý Khách hàng.

- Kinh doanh bảo hiểm trên quan điểm minh bạch, rõ ràng, “Đôi ba bên cùng có lợi”, nhằm đem lại sự an tâm cho khách hàng và các đối tác!