(Thời báo Tài chính Việt Nam) Năm 2018 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục tăng trưởng bền vững

(TBTCVN) – Theo số liệu mới nhất từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (QLBH) – Bộ Tài chính, thị trường bảo hiểm (BH) phi nhân thọ năm 2017 tiếp tục tăng trưởng bền vững. Tổng doanh thu ước đạt gần 40.561 tỷ đồng.
Bên cạnh đó công tác chi trả bồi thường cũng được doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) thực hiện nhanh chóng, chính xác. Năm 2018, thị trường BH phi nhân thọ đặt mục tiêu doanh thu gần 44.700 tỷ đồng.

chuyengia

* Doanh thu ước đạt 40.561 tỷ đồng

Báo cáo số liệu từ các DNBH cũng cho thấy kết quả kinh doanh khả quan. Theo Cục QLBH, năm 2017, thị trường BH phi nhân thọ tiếp tục tăng trưởng bền vững, với tổng doanh thu phí BH ước đạt 40.561 tỷ đồng, tăng 10,61% (so với năm 2016). Tổng tài sản của các DNBH phi nhân thọ ước đạt 73.585 tỷ đồng; đầu tư trở lại nền kinh tế của các DNBH ước đạt 38.841 tỷ đồng; chi trả quyền lợi BH ước đạt 14.951 tỷ đồng…

* Nỗ lực rút ngắn thời gian chi trả bồi thường

Trong năm 2017 bên cạnh việc nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm mới…, nhằm tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, các DNBH cũng rất chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, chi trả bồi thường BH nhanh chóng, chính xác, nhằm kịp thời hỗ trợ tài chính cho khách hàng khi xảy ra rủi ro.

Đại diện các DNBH cũng cho biết, chi trả bồi thường BH nhanh chóng, đơn giản, minh bạch là điều khách hàng luôn đặc biệt quan tâm và DNBH cam kết trở thành người đồng hành luôn hỗ trợ tài chính kịp thời cho gia đình, người thân khách hàng khi gặp rủi ro.

* Dự báo năm 2018

Tình hình tổn thất, bồi thường nhiều khả năng vẫn có diễn biến phức tạp, khó dự đoán. Công tác hoàn thiện và xây dựng mới các chính sách về kinh doanh bảo hiểm sẽ tiếp tục thúc đẩy thị trường phát triển.

Sự hỗ trợ của Chính phủ trong việc phát triển các dự án/sản phẩm bảo hiểm mới (nông nghiệp, kỹ thuật, tài sản công, bảo hiểm thiên tai, bảo hiểm trách nhiệm môi trường, bảo hiểm tàu cá…) sẽ là một trong những đòn bẩy chính cho sự tăng trưởng ổn định của thị trường bảo hiểm và góp phần đa dạng hóa sản phẩm cung cấp trên thị trường.

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tăng trưởng chung của toàn thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011 – 2016 đạt bình quân 19%/năm, trong đó lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng 26%/năm, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 12%/năm.

Mặc dù thời gian qua, các doanh nghiệp bảo hiểm tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm, nhưng vẫn thiếu hụt so với nhu cầu bảo hiểm. Với sự thâm nhập thị trường Việt Nam của các nhà tái bảo hiểm quốc tế trong thời gian gần đây, phát triển sản phẩm mới hứa hẹn sự bùng nổ về mặt số lượng sản phẩm cũng như doanh số phí.

Các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tiếp tục phát triển các kênh phân phối, trong đó kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng được tăng cường. Thực tế, hầu hết các doanh nghiệp trong tổng số 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đều dùng ngân hàng như một kênh bán hàng chủ đạo, đặc biệt là các công ty có vốn hoặc thuộc sở hữu của ngân hàng.

Xu hướng này có thể sẽ phát triển mạnh hơn trong năm 2018, khi mà ngành ngân hàng và bảo hiểm ngày càng có sự hợp tác và quan hệ chặt chẽ, với việc nhiều ngân hàng lớn góp vốn thành lập hoặc mua lại cổ phần từ các doanh nghiệp bảo hiểm.

Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, hoặc tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài nhằm tăng sức mạnh tài chính, năng lực quản trị, cũng như lợi thế cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ rất có thể sẽ là xu thế phổ biến trên thị trường.

Năm 2018, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ dự báo duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, với tỷ lệ tăng khoảng 13%. Trong đó, các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới, con người, sức khỏe, sản phẩm liên kết ngân hàng – bảo hiểm, bảo hiểm trách nhiệm… dự kiến tăng trưởng 25 – 30%.

* Một số điểm cần lưu ý

Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp bảo hiểm cần tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin, giảm cạnh tranh phi kỹ thuật, tăng cường đánh giá rủi ro trước khi cấp đơn bảo hiểm, cải thiện điều kiện, điều khoản. Đồng thời, tăng cường ý thức của người tham gia bảo hiểm, giảm thiểu rủi ro đạo đức, cải thiện chất lượng dịch vụ.

Doanh nghiệp cũng cần tăng cường hợp tác với các nhà bảo hiểm/tái bảo hiểm quốc tế để phát triển sản phẩm và kênh phân phối mới. Áp dụng công nghệ trong quá trình triển khai phát triển sản phẩm và kênh phân phối bên cạnh các kênh phân phối truyền thống.

Với các nghiệp vụ bảo hiểm có kết quả kinh doanh không tốt trong nhiều năm liền, ngoài việc tăng cường công tác quản trị, doanh nghiệp nên phối hợp với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm để hoàn chỉnh, ban hành mới các chính sách quản lý liên quan.

Liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm kỹ thuật, cần cẩn trọng đánh giá rủi ro và định phí khi khai thác bảo hiểm. Bởi lẽ, xu hướng giảm giá phí và mở rộng điều kiện/điều khoản thực sự là mối quan ngại trong vài năm trở lại đây.

Đối với nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu, cần đặc biệt quan tâm trong định phí cho các rủi ro phụ, tàu già, rủi ro do thiên tai…

Đối với nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm, cần tăng cường tuyên truyền, khơi dậy nhu cầu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách về bảo hiểm trách nhiệm; áp dụng phổ biến các bộ điều kiện, điều khoản mà Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã ban hành.

Bên cạnh đó, chú trọng quản trị doanh nghiệp nói chung, lĩnh vực quản trị rủi ro và các kỹ năng định phí nói riêng.

Năm 2018 các DNBH phi nhân thọ đặt mục tiêu doanh thu gần 44.700 tỷ đồng; tổng tài sản ước đạt 77.318 tỷ đồng; đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 40.097 tỷ đồng; tổng dự phòng nghiệp vụ BH ước đạt 23.412 tỷ đồng…

(Theo Vietnambiz.vn) “Thị trường bảo hiểm sẽ tiếp tục hoàn thành mục tiêu tại Chiến lược 2016 – 2020″

Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), ông Phùng Ngọc Khánh đã khẳng định như thế trong cuộc phỏng vấn riêng với Đặc san Toàn cảnh thị trường bảo hiểm 2017. Theo ông Khánh, thị trường bảo hiểm Việt Nam sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trong những năm tới.

4820_1_WNSP

Thị trường bảo hiểm năm 2017 dự báo sẽ tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao, theo Cục trưởng, đâu là nguyên nhân chính yếu góp phần tạo nên kết quả này?

Năm 2017, trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế, việc triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp hoàn thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm trong những năm vừa qua đã giúp thị trường bảo hiểm đạt được những kết quả tích cực, thị trường bảo hiểm tiếp tục phát triển ổn định, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân.

Hiện toàn thị trường bảo hiểm có 63 doanh nghiệp bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, trong đó có 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 14 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu phí của toàn thị trường ước đạt 21,2%. Tổng tài sản toàn thị trường ước đạt 302.935 tỷ đồng tăng 23,44% so với năm 2016. Tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 247.801 tỷ đồng, tăng 26,74% so với năm 2016. Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 105.611 tỷ đồng, tăng 21,2% so với năm 2016, chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 29.423 tỷ đồng, tăng 14,92% so với năm 2016.

thi-truong-bao-hiem-se-tiep-tuc-hoan-thanh-muc-tieu-tai-chien-luoc-2016-2020-21-.4114
Ông Phùng Ngọc Khánh

Đạt được các kết quả tích cực như trên có nhiều nguyên nhân. Đầu tiên phải kể đến năm 2017, tình hình kinh tế thế giới khởi sắc hơn, tăng trưởng và thương mại toàn cầu phục hồi đã có tác động tích cực đến nền kinh tế trong nước, trong đó nhiều giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính được phát huy, tạo lập được niềm tin và sự hứng khởi của xã hội, của cộng đồng doanh nghiệp.

Tiếp đó là khung khổ pháp lý trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm ngày càng hoàn thiện tạo thuận lợi cho sự phát triển của thị trường. Trong năm 2016, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 73/2016/NĐ-CP thay thế 4 nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm. Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 73/2016/NĐ-CP.

Các văn bản mới được ban hành đã tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, dễ tra cứu khi triển khai áp dụng quy định pháp luật, đồng thời tháo gỡ vướng mắc, khai thông nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm trở lại nền kinh tế, tạo quyền chủ động và tính tự chịu trách nhiệm cho các doanh nghiệp trong việc xác định chi phí kinh doanh nhằm thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả, an toàn tài chính cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trong năm 2017, nhằm tạo hành lang pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm triển khai các sản phẩm bảo hiểm vì mục tiêu an sinh xã hội, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành các Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp, Nghị định thay thế Nghị định số 130/2006/NĐ-CP về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.

Cuối cùng là nỗ lực của chính các doanh nghiệp bảo hiểm trong việc nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh. Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm đã xây dựng đầy đủ các quy trình nghiệp vụ theo quy định của pháp luật, từng bước chuẩn hoá các khâu trong hoạt động kinh doanh theo thông lệ quốc tế. Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm đã tổ chức được hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả, đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin hiện đại phục vụ cho hoạt động kinh doanh và được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế đánh giá, xếp hạng.

Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011-2020 (kèm Quyết định số 193/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng cho ngành bảo hiểm. Theo Cục trưởng, với sự phát triển của ngành những năm vừa qua thì đến thời điểm này có thể dự báo sớm kết quả thực hiện Chiến lược 2011-2020 không?

Kết thúc giai đoạn trung hạn 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam, ngày 5/7/2016, Bộ Tài chính đã có Báo cáo số 62/BC-BTC về kết quả tình hình triển khai thực hiện chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2011-2015 và các giải pháp thực hiện giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, mặc dù còn có những khó khăn, thách thức nhất định, song với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan liên quan, cùng những nỗ lực của các doanh nghiệp bảo hiểm, thị trường bảo hiểm đã đạt được hầu hết các chỉ tiêu trung hạn đặt ra tại Chiến lược. Tổng doanh thu đạt mức tăng trưởng bình quân 16,8%/năm giai đoạn 2011-2015.

Tính đến cuối năm 2015, doanh thu ngành bảo hiểm đạt khoảng 2% GDP; quy mô các quỹ dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm tăng 2,16 lần so với năm 2010, đáp ứng bồi thường và chi trả quyền lợi khách hàng kịp thời khi xảy ra rủi ro; tổng nguồn vốn huy động cho nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm đạt 160.466 tỷ đồng, tăng 2,02 lần so với năm 2010, góp phần bổ sung nguồn vốn đầu tư dài hạn ổn định cho nền kinh tế. Trong giai đoạn 2011-2015, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đóng góp vào ngân sách nhà nước 7.558 tỷ đồng.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện Chiến lược giai đoạn 2011-2015, nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược đến năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1139/QĐ-BTC về kế hoạch triển khai các giải pháp phát triển thị trường giai đoạn 2016-2020. Cả 6 nhóm giải pháp đề ra tại Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm đã được triển khai đồng bộ. Bước đầu triển khai các giải pháp này đã cho thấy những kết quả tích cực. Thị trường bảo hiểm trong 2 năm 2016 và 2017 đều đạt được mức tăng trưởng cao trên 20%.

Trong thời gian tới, tôi tin rằng thị trường bảo hiểm sẽ phấn đấu tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra tại Chiến lược trong giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh những mặt tích cực như ông vừa đề cập, ngành bảo hiểm vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện như khung khổ pháp lý, tình trạng cạnh tranh không lành mạnh chạy theo doanh thu, năng lực tài chính và hệ thống quản trị của không ít doanh nghiệp còn yếu… Bộ Tài chính với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đánh giá thế nào về thực trạng này và có kế hoạch thế nào để thị trường bảo hiểm hoàn thiện, chuyên nghiệp hơn?

Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực trong thời gian qua, song phải thừa nhận rằng, thị trường bảo hiểm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, cần được khắc phục để phát huy hơn nữa vai trò cũng như sự phát triển của thị trường mạnh mẽ hơn.

Về hệ thống pháp luật kinh doanh bảo hiểm, mặc dù được xây dựng tương đối đầy đủ, tuy nhiên cần có thêm các chính sách ưu đãi để khuyến khích hơn nữa các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư vào các sản phẩm bảo hiểm an sinh xã hội, sản phẩm bảo hiểm cho người có thu nhập thấp, sản phẩm bảo hiểm y tế.

Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm thì năng lực quản trị, điều hành của một số doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước còn yếu. Một số doanh nghiệp phi nhân thọ trong nước hiện nay vẫn đang áp dụng mô hình quản lý phi tập trung, phân cấp. Trong khi đó, hệ thống công nghệ thông tin chưa được đầu tư đúng mức, thủ công, dẫn đến hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các kênh phân phối tuy phát triển đa dạng song tính chuyên nghiệp chưa cao, chi phí dành cho các kênh phân phối lớn. Vẫn còn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh.

Nhận thức được những tồn tại đó, trong Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm giai đoạn 2016-2020 và Đề án tái cấu trúc thị trường bảo hiểm giai đoạn 2017-2020, Bộ Tài chính đã xây dựng các giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại.

Trước mắt, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa sản phẩm, đặc biệt là các sản phẩm có ý nghĩa an sinh xã hội và có ý nghĩa đối với nền kinh tế như bảo hiểm vi mô, bảo hiểm thiên tai, bảo hiểm tài sản công, bảo hiểm thủy sản… Về dài hạn, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu để trình Chính phủ, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm, dự kiến vào năm 2020.

Bên cạnh đó, để nâng cao tính an toàn hệ thống, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bảo hiểm, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện đánh giá, xếp loại các doanh nghiệp bảo hiểm theo các tiêu chí quy định tại Thông tư 195/2014/TT-BTC để có biện pháp quản lý, giám sát phù hợp, đảm bảo duy trì an toàn tài chính và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đang triển khai nghiên cứu mô hình quản lý vốn trên cơ sở rủi ro để từng bước áp dụng phù hợp với thị trường bảo hiểm Việt Nam nhằm tăng cường tính chủ động cho doanh nghiệp trong việc sử dụng và quản lý nguồn vốn; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu chung của toàn thị trường đối với sản phẩm bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm xe cơ giới, phục vụ cho việc định phí bảo hiểm, tạo mặt bằng về mức phí sàn, đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần lành mạnh hóa môi trường cạnh tranh trên thị trường.

Hiện tại, Bộ Tài chính đang dự thảo để trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong lĩnh vực tài chính, bao gồm cả lĩnh vực bảo hiểm. Trên cơ sở Nghị định 27/2007/NĐ-CP, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục ban hành các hướng dẫn đối với bảo hiểm thương mại điện tử (digital insurance) nhằm tạo hành lang pháp lý giúp các doanh nghiệp bảo hiểm đa dạng hóa kênh phân phối.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ tăng cường hình thức thi tập trung nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ đại lý bảo hiểm, góp phần chuyên nghiệp kênh phân phối này.

Trong vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo hiểm, Bộ Tài chính sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để có những khuyến nghị, cảnh báo kịp thời cho các doanh nghiệp bảo hiểm, đảm bảo thị trường bảo hiểm cạnh tranh lành mạnh.

Bên cạnh những giải pháp trên, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp tăng cường hoạt động tuyên truyền, quảng bá để nâng cao nhận thức của người dân và toàn xã hội về bảo hiểm.

Về ngắn hạn với năm 2018, ông có thể cho biết những mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng nhất sẽ được Bộ Tài chính đặt ra cho thị trường bảo hiểm?

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, tôi cho rằng, trong năm 2018, thị trường bảo hiểm cần tập trung vào hai mục tiêu.

Thứ nhất là tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng ổn định, bền vững, thu hút ngày càng đông các nhà đầu tư tham gia vào thị trường bảo hiểm.

Thứ hai là nâng cao hơn nữa vai trò của thị trường bảo hiểm đối với nền kinh tế, góp phần thực hiện thành công các giải pháp chủ yếu về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế của đất nước.

Để đạt được những mục tiêu trên, cần có sự chung tay, góp sức của cả cơ quan quản lý và các doanh nghiệp bảo hiểm.

Về phía cơ quan quản lý, cần tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tập trung vào việc tăng cường năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản phẩm bảo hiểm mới, kênh phân phối mới, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển các công nghệ hiện đại để tiếp cận rộng hơn tới mọi đối tượng khách hàng.

Đồng thời, công tác quản lý, giám sát cần đổi mới theo hướng giảm thiểu thủ tục hành chính, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để nắm bắt sát sao tình hình của doanh nghiệp, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Về phía các doanh nghiệp bảo hiểm, cần tự rà soát, điều chỉnh các quy trình kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực tài chính và chất lượng phục vụ, phát triển sản phẩm theo hướng linh hoạt, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng. Việc phát triển theo chiều rộng phải đi kèm với phát triển theo chiều sâu thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp, chú trọng tới chất lượng của đội ngũ đại lý và các kênh phân phối, đầu tư đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

KIM LAN

(Theo Tin nhanh chứng khoán) 11 nước sẽ ký Hiệp định CPTPP vào tháng 3 tới

11 nước thành viên tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương dự kiến sẽ ký kết hiệp định tại Chilê vào tháng 3 tới.

ttp_JSOV

Bộ Công Thương vừa có thông báo về kết quả phiên họp cấp trưởng đoàn đám phán các nước tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dường (CPTPP).

Theo kế hoạch đã được thống nhất, các Trưởng đoàn đàm phán của 11 nước tham gia CPTPP gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam đã họp tại Tokyo, Nhật Bản từ ngày 22 – 23/01/2018 để giải quyết các vấn đề còn tồn tại nhằm chuẩn bị cho việc ký kết Hiệp định vào tháng 3/2018.

Đoàn đàm phán của Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ về Kinh tế và Thương mại quốc tế dẫn đầu đã tham dự phiên họp này.

Sau nhiều nỗ lực và cố gắng, các nước đã kết thúc toàn diện nội dung đàm phán Hiệp định CPTPP. Những vấn đề còn tồn tại sau các cuộc họp tại Đà Nẵng đã được xử lý, trong đó bao gồm các nội dung liên quan đến lao động của Việt Nam, bảo lưu về văn hóa của Canada, bảo lưu về cơ chế dành cho Tập đoàn Petronas của Malaysia…

Trên cơ sở kết quả đạt được, các nước thống nhất sẽ tiến hành quá trình rà soát pháp lý cũng như hoàn tất các thủ tục nội bộ để chuẩn bị cho việc ký kết vào ngày 8/3/2018 tại thành phố Santiago, Chile.

Theo Bộ Công Thương, kết quả đạt được của cuộc họp cấp Trưởng đoàn tại Tokyo, Nhật Bản thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn của 11 nước, đặc biệt là Nhật Bản nhằm kết thúc toàn diện đàm phán một thỏa thuận thương mại tự do thế hệ mới, tiêu chuẩn cao và cân bằng sau khi Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp định.

Kết quả này có ý nghĩa quan trọng, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người dân, tạo thuận lợi cho phát triển thương mại và tăng cường hợp tác kinh tế giữa các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nhất là trong bối cảnh tiến trình toàn cầu hóa còn gặp nhiều khó khăn và sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ trên thế giới.

Trước đó, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết tháng 2/2016, với 12 nước tham gia gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam.

Ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1/2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố rút khỏi hiệp định, cho rằng hiệp định đa phương này làm ảnh hưởng đến công ăn việc làm của người Mỹ và nhấn mạnh Mỹ sẽ tiến hành đàm phán hiệp các định thương mại song phương.

Cuối năm ngoái, 11 nước thành viên còn lại đã đổi tiên Hiệp định TPP thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) nỗ lực khôi phục hiệp định trên thông qua nhiều vòng đàm phán.

(Theo Tinnhanhchungkhoan) Dự báo sớm thị trường bảo hiểm phi nhân thọ năm 2018

Năm nay, ngoại trừ nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, các nghiệp vụ khác đều gặp khó trong tăng trưởng doanh thu. Sự hỗ trợ của Chính phủ trong việc phát triển các dự án/sản phẩm bảo hiểm mới sẽ là một trong những đòn bẩy chính cho sự tăng trưởng ổn định của thị trường trong thời gian tới.

1_FRHX

* Diễn biến đáng chú ý năm 2017

Từ đầu năm đến nay, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tập trung vào các sản phẩm như bảo hiểm xe cơ giới, sức khỏe, tai nạn con người, các sản phẩm liên kết ngân hàng – bảo hiểm… Các sản phẩm này là yếu tố chính trong sự tăng trưởng của thị trường, chiếm tỷ trọng lớn (hơn 60%) trong cơ cấu doanh thu của hầu hết doanh nghiệp bảo hiểm.

Ngược lại, nhiều nghiệp vụ bảo hiểm thương mại truyền thống như bảo hiểm kỹ thuật, bảo hiểm hàng hải gặp khó khăn trong việc tăng trưởng doanh thu, ngoại trừ nghiệp vụ tài sản. Tình trạng cạnh tranh phi kỹ thuật (điều kiện/điều khoản, giá phí, mức khấu trừ, hoa hồng, gia tăng chi phí khai thác…) vẫn tiếp diễn. Trong khi đó, tình hình tổn thất có diễn biến theo chiều hướng phức tạp (tần suất tổn thất, mức độ nghiêm trọng, tình trạng trục lợi bảo hiểm…), dẫn đến khó khăn trong việc duy trì tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận nghiệp vụ.

Về kênh phân phối sản phẩm, thị trường có sự phát triển đa dạng các kênh phân phối, gồm bán trực tiếp qua đại lý, bán online, bán qua điện thoại, qua hệ thống bưu điện, ngân hàng… Trong đó, việc hợp tác bán bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng là một trong những hình thức phân phối chủ đạo.

Đáng chú ý, thời gian qua chứng kiến xu hướng mua bán – sáp nhập (M&A), với sự thâm nhập sâu hơn của một số doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài khi sở hữu cổ phần với tỷ lệ lớn tại doanh nghiệp bảo hiểm trong nước. Theo đó, doanh nghiệp ngoại can thiệp sâu vào đường hướng kinh doanh của doanh nghiệp nội thông qua điều chỉnh mô hình hoạt động, chiến lược khai thác, phân phối sản phẩm và quản trị doanh nghiệp.

2_xhcz

Trong năm 2017, các chế độ quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục được nghiên cứu và hoàn thiện (Nghị định 73, Thông tư 50, Nghị định 119, Thông tư 329…).
Năm nay, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ dự kiến đạt 40.920 tỷ đồng doanh thu, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ dự kiến đạt 61.600 tỷ đồng doanh thu. Dù thị trường bảo hiểm duy trì tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng Việt Nam vẫn nằm trong nhóm các nước có tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm gốc trên GDP ở mức thấp (dưới 2%). Tiềm năng của thị trường bảo hiểm Việt Nam được đánh giá là còn rất lớn, cả với lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ.

* Dự báo năm 2018

Tình hình tổn thất, bồi thường nhiều khả năng vẫn có diễn biến phức tạp, khó dự đoán. Công tác hoàn thiện và xây dựng mới các chính sách về kinh doanh bảo hiểm sẽ tiếp tục thúc đẩy thị trường phát triển.

Sự hỗ trợ của Chính phủ trong việc phát triển các dự án/sản phẩm bảo hiểm mới (nông nghiệp, kỹ thuật, tài sản công, bảo hiểm thiên tai, bảo hiểm trách nhiệm môi trường, bảo hiểm tàu cá…) sẽ là một trong những đòn bẩy chính cho sự tăng trưởng ổn định của thị trường bảo hiểm và góp phần đa dạng hóa sản phẩm cung cấp trên thị trường.

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), tăng trưởng chung của toàn thị trường bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 2011 – 2016 đạt bình quân 19%/năm, trong đó lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ tăng 26%/năm, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 12%/năm.

Mặc dù thời gian qua, các doanh nghiệp bảo hiểm tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm, nhưng vẫn thiếu hụt so với nhu cầu bảo hiểm. Với sự thâm nhập thị trường Việt Nam của các nhà tái bảo hiểm quốc tế trong thời gian gần đây, phát triển sản phẩm mới hứa hẹn sự bùng nổ về mặt số lượng sản phẩm cũng như doanh số phí.

Các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ tiếp tục phát triển các kênh phân phối, trong đó kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng được tăng cường. Thực tế, hầu hết các doanh nghiệp trong tổng số 29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đều dùng ngân hàng như một kênh bán hàng chủ đạo, đặc biệt là các công ty có vốn hoặc thuộc sở hữu của ngân hàng.

Xu hướng này có thể sẽ phát triển mạnh hơn trong năm 2018, khi mà ngành ngân hàng và bảo hiểm ngày càng có sự hợp tác và quan hệ chặt chẽ, với việc nhiều ngân hàng lớn góp vốn thành lập hoặc mua lại cổ phần từ các doanh nghiệp bảo hiểm.

Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, hoặc tìm kiếm đối tác chiến lược nước ngoài nhằm tăng sức mạnh tài chính, năng lực quản trị, cũng như lợi thế cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ rất có thể sẽ là xu thế phổ biến trên thị trường.

Năm 2018, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ dự báo duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, với tỷ lệ tăng khoảng 13%. Trong đó, các sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới, con người, sức khỏe, sản phẩm liên kết ngân hàng – bảo hiểm, bảo hiểm trách nhiệm… dự kiến tăng trưởng 25 – 30%.

* Một số điểm cần lưu ý

Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp bảo hiểm cần tăng cường hợp tác, chia sẻ thông tin, giảm cạnh tranh phi kỹ thuật, tăng cường đánh giá rủi ro trước khi cấp đơn bảo hiểm, cải thiện điều kiện, điều khoản. Đồng thời, tăng cường ý thức của người tham gia bảo hiểm, giảm thiểu rủi ro đạo đức, cải thiện chất lượng dịch vụ.

Doanh nghiệp cũng cần tăng cường hợp tác với các nhà bảo hiểm/tái bảo hiểm quốc tế để phát triển sản phẩm và kênh phân phối mới. Áp dụng công nghệ trong quá trình triển khai phát triển sản phẩm và kênh phân phối bên cạnh các kênh phân phối truyền thống.

Với các nghiệp vụ bảo hiểm có kết quả kinh doanh không tốt trong nhiều năm liền, ngoài việc tăng cường công tác quản trị, doanh nghiệp nên phối hợp với Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm để hoàn chỉnh, ban hành mới các chính sách quản lý liên quan.

Liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm kỹ thuật, cần cẩn trọng đánh giá rủi ro và định phí khi khai thác bảo hiểm. Bởi lẽ, xu hướng giảm giá phí và mở rộng điều kiện/điều khoản thực sự là mối quan ngại trong vài năm trở lại đây.

Đối với nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu, cần đặc biệt quan tâm trong định phí cho các rủi ro phụ, tàu già, rủi ro do thiên tai…

Đối với nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm, cần tăng cường tuyên truyền, khơi dậy nhu cầu, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách về bảo hiểm trách nhiệm; áp dụng phổ biến các bộ điều kiện, điều khoản mà Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã ban hành.

Bên cạnh đó, chú trọng quản trị doanh nghiệp nói chung, lĩnh vực quản trị rủi ro và các kỹ năng định phí nói riêng.

PHẠM CÔNG TỨ

(Theo VnExpress) Những chính sách mới về ôtô chưa từng có tại Việt Nam

Từ 1/1/2018, hàng loạt chính sách thuế, phí, kiểm định, luật giao thông có hiệu lực, ảnh hưởng đến giá xe cũng như hành vi của tài xế. Dưới đây là những quy định nổi bật về ôtô có hiệu lực từ 2018 tài xế Việt nên biết.

1/ Thuế nhập khẩu từ ASEAN về 0%

Theo cam kết trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN (ATIGA), những xe có tỷ lệ nội địa hóa nội khối từ 40% trở lên sẽ được hưởng mức thuế nhập khẩu 0%. Từ 2018, Việt Nam nhập ôtô từ Thái Lan, Indonesia, Malaysia… với thuế 0%, giảm sâu với mức thuế ở 2017 là 30%.

Xe hơi muốn được giảm giá như vậy, phải đáp ứng đủ hai tiêu chí, sản xuất bởi một nước ASEAN và tỷ lệ nội địa hóa nội khối là 40%. Xe nhập từ ASEAN nhưng tỷ lệ nội địa thấp hơn 40% hoặc xe nhập từ một nước ngoài ASEAN như Hàn Quốc, Nhật, châu Âu… cũng không được hưởng mức ưu đãi này.

2/ Thuế nhập khẩu linh kiện về 0%
Theo nghị định 125/2017, các hãng lắp ráp xe trong nước sẽ được hưởng mức thuế nhập khẩu linh kiện là 0% nếu đạt được sản lượng quy định, áp dụng cho xe con dưới 9 chỗ. Nghị định này áp dụng cho khoảng 30 bộ linh kiện chính, mã hải quan từ 98.49.11 đến 98.49.40.

Trong giai đoạn một, tức nửa đầu 2018, các hãng sản xuất xe con (dưới 9 chỗ, động cơ 2.5 trở xuống) muốn được ưu đãi thuế nhập khẩu linh kiện 0% phải đảm bảo hai điều kiện sản lượng chung từ 8.000 xe trở lên và một mẫu xe cam kết phải từ 3.000 xe trở lên.

xe-10-2288-1514860248

3/ Người ngồi ghế sau ôtô không thắt dây an toàn bị phạt tiền

Nghị định 46/2016 về Quy định xử phạt vi phạm giao thông viết “phạt tiền từ 100.000-200.000 đối với người ngồi trên xe ôtô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn khi xe đang chạy”.

Điểm mới của nghị định này so với nghị định 171/2013 trước đó là mọi vị trí đều phải thắt dây an toàn, trong khi quy định cũ chỉ bắt buộc điều này với tài xế và khách ngồi ghế trước. Quy định mới được đánh giá là chặt chẽ và cần thiết hơn so với trước đây, giúp hình thành thói quen thắt dây an toàn, ý thức vốn còn thiếu ở Việt Nam.

4/ Ôtô nhập khẩu khó về Việt Nam vì thiếu giấy tờ

Nghị định 116/2017 quy định doanh nghiệp muốn nhập ôtô về nước phải có Giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại do Tổ chức nước ngoài cấp. Hầu hết các doanh nghiệp liên doanh cho rằng nước ngoài không cấp loại giấy này cho xe nhập khẩu, chỉ cấp cho xe nội địa, vì vậy hãng sẽ không thể nhập xe.

VAMA đã 4 lần gửi kiến nghị lên Thủ tướng để có những điều chỉnh giúp các hãng dễ dàng nhập khẩu ôtô nhưng đến thời điểm này vẫn chưa có gì thay đổi. Nhiều hãng như Toyota, Honda, Ford cho biết xe chỉ có thể bán đến Tết âm, sau đó chưa biết có xe hay không.

5/ Tăng thuế nhập khẩu ôtô cũ

Theo nghị định 125/2017 của Chính phủ ban hành ngày 16/11/2017, mức thuế tuyệt đối áp dụng cho xe có dung tích động cơ không quá một lít và thuế hỗn hợp cho xe trên một lít.

Ở cách tính cũ, xe được chia thành 4 loại theo dung tích động cơ với các mức thuế khác nhau. Trong cách tính mới, xe chỉ chia làm hai loại là động cơ từ một lít trở xuống và trên một lít. Xe từ một lít trở xuống thì chịu thuế tuyệt đối 10.000 USD, trong khi xe trên một lít áp dụng luôn mức thuế tổng hợp.

Ở phân khúc xe dưới một lít, chủ yếu các mẫu xe đô thị cỡ nhỏ, giá ôtô cũ nhập lướt tăng hơn gấp đôi so với hiện tại. Với các xe lắp động cơ lớn hơn, mức thuế nhập khẩu có thể độn thêm hàng chục đến hàng trăm nghìn USD, tùy thuộc vào dung tích động cơ và giá trị của xe.

6/ Ôtô nhỏ phải dán nhãn năng lượng

Từ ngày 1/1/2018, ôtô từ trên 7 chỗ đến 9 chỗ được sản xuất, lắp ráp từ linh kiện rời, hoàn toàn mới; xe nhập khẩu chưa qua sử dụng phải được dán nhãn năng lượng trước khi đưa ra thị trường.

8-1485861072-500x0-7812-1514869284

Thông tư này không bắt buộc áp dụng với các trường hợp sau: xe được sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu sử dụng trực tiếp vào mục đích quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; xe tạm nhập tái xuất; xe quá cảnh, chuyển khẩu; xe của ngoại giao, lãnh sự; xe nhập khẩu đơn chiếc và không vì mục đích kinh doanh xe; xe nhập khẩu theo quy định riêng của Thủ tướng; xe sử dụng nhiên liệu không phải là xăng, điêzen, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí tự nhiên (NG).

7/ Xe dưới chuẩn khí thải Euro 4 không được đăng kiểm

Theo Công văn 436/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với ôtô, môtô lắp ráp và nhập khẩu mới, từ ngày 1/1/2018, cơ quan chức năng sẽ không làm thủ tục đăng kiểm cho xe không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4.

PNTA4825-1499936787-1200x0-1518-1514869284

Ôtô đã được Bộ Giao thông vận tải chứng nhận thoả mãn quy định về khí thải mới được thực hiện các thủ tục có liên quan. Trước đó, các doanh nghiệp phải có kế hoạch nhập khẩu, sản xuất ôtô, bảo đảm việc hoàn thành các thủ tục hải quan, đăng kiểm và đưa ra thị trường trước ngày 31/12/2017. Sau thời điểm này, nếu không hoàn thành phải tái xuất hoặc xuất khẩu.

8/ Ôtô hết niên hạn bị thu hồi

Theo Quyết định 16/2015 của Thủ tướng về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ, các loại ôtô, xe máy hết hạn sử dụng sẽ bị thu hồi vào tháng 1/2018. Theo đó, nhà sản xuất có trách nhiệm tổ chức thu hồi, tiếp nhận sản phẩm thải bỏ do doanh nghiệp đã bán ra thị trường Việt Nam và được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ. Các nhà sản xuất có thể liên kết để cùng thực hiện thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ.

Người tiêu dùng được lựa chọn các hình thức như tự chuyển hoặc chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thu gom để vận chuyển đến điểm thu hồi và được hưởng quyền lợi theo chính sách của nhà sản xuất…

MINH THỦY

(Theo Pháp luật) Tắc đường về, ô tô nhập khẩu tăng cả trăm triệu

(PL)- Vướng mắc về thủ tục, thời gian kiểm định khiến nhiều mẫu ô tô nhập khẩu có thể đến giữa năm 2018 mới về tới Việt Nam.

Anh Trung Kiên, nhà ở quận 1, TP.HCM buồn rầu cho biết anh mới nhận được thông báo của đại lý rằng mẫu xe anh đặt mua phải đến tận tháng 4-2018 mới giao, dù anh chấp nhận trả thêm gần 50 triệu đồng do nguồn xe khan hiếm.

“Tưởng Tết này có xe mới chở gia đình đi chơi Tết, ai dè mua xe nhập lại khó khăn đến vậy. Lúc trước có người bạn khuyên tôi nên mua thời điểm tháng 10, 11 vì thời điểm đó giá xe xuống thấp. Khi đó tôi lưỡng lự và có tâm lý chờ giá xe giảm nữa mới mua, ai ngờ bây giờ muốn mua cũng không có” – anh Kiên nói vẻ tiếc rẻ.

Không chỉ anh Kiên mà nhiều khách hàng khác cũng cho hay không mua được mẫu ô tô nhập khẩu mà mình thích. “Tôi không rõ đây có phải là chiêu trò do các nhà nhập khẩu tung ra để thổi giá, giải phóng hàng tồn hay không nhưng thực tế là một số đại lý đã hủy đơn hàng giao xe trong tháng 1 và 2-2018” – anh Minh Quý, nhà ở quận Tân Bình, TP.HCM nói.

* * * Tạm dừng nhập khẩu ô tô

Tại khu vực cảng Hải Phòng, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I được xem là đơn vị có số lượng ô tô nhập khẩu làm thủ tục nhiều nhất trong thời gian qua. Thế nhưng hiện nay hoạt động nhập khẩu ô tô đang rất èo uột. Trao đổi với báo chí, đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I cho hay những tháng trước đây, thông thường đơn vị này thu được khoảng 1.000 tỉ đồng tiền thuế từ mặt hàng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu.

Song từ tháng 10 đến nay, việc nhập khẩu mặt hàng này có dấu hiệu đi xuống mạnh nên đơn vị chỉ còn thu được trên 100 tỉ đồng tiền thuế từ ô tô. Bước sang tháng 11, mặt hàng này đã tạm ngừng nhập khẩu tại chi cục. Trong tháng 12 này, các doanh nghiệp (DN) cũng chưa làm thủ tục nhập khẩu ô tô trở lại.

11-dai-ly-o-to-1_dsma

Một số nhà nhập khẩu giải thích việc dừng nhập khẩu ô tô thời điểm này là do đang chờ thuế nhập khẩu xe từ các nước ASEAN vào Việt Nam giảm từ 30% xuống 0% từ ngày 1-1-2018. Tuy nhiên, nguyên nhân chính là do quy định mới tại Nghị định 116/2017 buộc các DN nhập ô tô phải yêu cầu đối tác nước xuất khẩu cung cấp giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô nhập khẩu được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài. Trong khi đó lại chưa có hướng dẫn cụ thể về vấn đề này và phía nước ngoài cũng chưa cấp loại giấy trên nên hoạt động nhập khẩu tắc nghẽn.

Do các DN không nhập khẩu, thiếu xe nên buộc các đại lý cũng phải lỡ hẹn với người tiêu dùng. Nhận đặt mấy mẫu xe mới nhập khẩu từ Thái Lan cho khách hàng, ông Bùi Xuân Trường, Giám đốc Công ty Ô tô Trường Thành (Hà Nội), cho hay các đại lý đều phải hủy đơn hàng của khách vì không thể giao xe ngay trong thời điểm đầu năm 2018.

“Hiện nay các đại lý đã hết những mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc như Everest, Explorer, Fortuner, Ranger… Tuy nhiên, nhiều mẫu vẫn còn” – ông Trường cho hay.

Không chỉ khan hiếm mà giá xe nhập khẩu còn tăng, khách hàng mua xe phải trả thêm vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng cho mỗi xe. Chủ đại lý Hiền Toyota tại TP.HCM giải thích nhu cầu khách đặt xe nhập khẩu trong những tháng cuối năm tăng mạnh, song thủ tục xe nhập hiện đang bị ách lại, hiếm hàng đẩy giá tăng lên. Như mẫu xe Fortuner, khách mua hiện phải trả thêm 100 triệu đồng/xe mới mua được.

“Trả thêm tiền nhưng vẫn phải chờ đợi lâu mới nhận được xe. Bởi khoảng tháng 3-2018 đơn vị nào làm nhanh nhất và suôn sẻ thì xe mới về tới Việt Nam. Như vậy giấc mơ được mua ô tô nhập khẩu giá rẻ đã bị… chặn lại” – chủ đại lý trên nói thêm.

* * * Nhập khẩu xe khó khăn hơn

Bà Nguyễn Thị Hiền, phụ trách hệ thống ô tô đã qua sử dụng Toyota tại TP.HCM, cho rằng Nghị định 116 có hiệu lực từ ngày 17-10 vừa qua đưa ra nhiều quy định khiến không ít DN gặp khó trong việc nhập ô tô. Ví dụ quy định buộc phải kiểm định mẫu xe theo lô, một mẫu xe nhưng nhập nhiều đợt cũng vẫn phải kiểm định. Chi phí mỗi lần kiểm định, thử nghiệm DN phải trả vài chục đến cả trăm triệu đồng, chưa kể chi phí lưu kho. Tất cả sẽ cộng vào giá khi bán ra cho khách hàng.

* * * Thuế sắp về 0%

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính, cho biết từ ngày 1-1-2018, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với ô tô nguyên chiếc trong khối ASEAN sẽ giảm xuống 0%. Điều này sẽ có tác động không nhỏ tới thị trường ô tô Việt Nam và ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Ông Trần Tấn, Tổng Giám đốc một công ty kinh doanh ô tô nhập khẩu tại TP.HCM, cho biết thêm theo quy định mới tại Nghị định 116, đơn vị nhập khẩu cần có giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại xe cơ giới do nước ngoài cung cấp. Điều kiện này khó khả thi bởi lẽ có nhiều nước trên thế giới không cung cấp loại giấy tờ trên cho xe xuất khẩu.

“Những hãng xe nhập khẩu chủ yếu từ châu Âu vào Việt Nam có thể nhập về sớm vì các nước châu Âu cấp giấy chứng nhận chất lượng trên. Song những xe nhập từ các nước ASEAN gặp khó vì các nước này chỉ chứng nhận cho xe nội địa. Đặc biệt, các xe Thái Lan sản xuất cho thị trường trong nước tay lái ô tô bên phải, trong khi sản xuất cho Việt Nam tay lái bên trái nên rất mất thời gian, phải chờ đợi lâu” – ông Tấn chia sẻ.

Hơn nữa, theo chuyên gia ô tô Nguyễn Minh Đồng, hiện nay chỉ có khoảng 20 chủng loại xe được sản xuất, lắp ráp trong khu vực ASEAN. Trong đó những mẫu xe đạt tỉ lệ nội địa hóa nội khối 40% và có đủ sản lượng để được hưởng thuế suất ưu đãi 0% từ đầu năm tới không nhiều.

“Do vậy, kỳ vọng làn sóng xe nhập giá rẻ ồ ạt vào Việt Nam năm 2018 là không cao. Điều đó ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng, họ chịu thiệt nhiều nhất vì giá xe không giảm” – ông Đồng dự báo.

* * * Thêm quy định mới với ô tô nhập khẩu

Bộ Công Thương mới đây đã phát đi thông báo lưu ý một số điểm mới trong chính sách nhập khẩu ô tô. Trong đó đáng chú ý nhất là kể từ ngày 1-1-2018, DN chỉ được phép nhập khẩu ô tô sau khi được cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo quy định tại Nghị định số 116 của Chính phủ.

Trước đó, Bộ GTVT cũng ban hành Thông tư 40/2017 hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng với ô tô. Cụ thể từ ngày 1-1-2018, ô tô từ trên bảy chỗ đến chín chỗ được sản xuất, lắp ráp từ linh kiện rời, hoàn toàn mới; xe nhập khẩu chưa qua sử dụng phải được dán nhãn năng lượng trước khi đưa ra thị trường.

QUANG HUY

(Theo Web Bảo hiểm) Doanh nghiệp bảo hiểm Việt vẫn “thờ ơ” với bảo hiểm an ninh mạng

An ninh mạng đang là vấn đề nổi cộm trên toàn thế giới hiện nay và Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Điều này đặt ra yêu cầu rằng, ngoài tăng cường quản lý an ninh máy tính, các doanh nghiệp Việt cũng cần tính đến việc mua bảo hiểm an ninh mạng và an toàn dữ liệu.

bao-hiem-an-ninh-mang-631x420

Bảo hiểm an ninh mạng: Thế giới phát triển từ lâu

Theo các chuyên gia trong ngành, bảo hiểm an ninh mạng và an toàn dữ liệu được các công ty bảo hiểm trên thế giới phát triển từ những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước. Nhu cầu về sản phẩm này xuất phát từ các công ty trong ngành công nghệ truyền thông và một số công ty dịch vụ muốn được bảo vệ trước những tác hại của việc lan truyển virut và mất các thông tin mật của khách hàng.

Sau đó, do các sự cố an ninh mạng ngày càng nhiều, nên sản phẩm bảo hiểm này cũng ngày càng phát triển. Theo một nghiên cứu của Aon và Aon Inpoit, ước tính từ năm 2015, thị trường toàn cầu của bảo hiểm an ninh mạng sẽ đạt khoảng 1,7 tỷ USD phí hàng năm. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm trong giai đoạn 2011-2015 đạt 30% và tăng cao hơn vào năm 2016, ước đạt 2,3 tỷ USD tiền phí.

Ở thị trương châu Á, nhất là sau sự cố virút WannaCry, các nhu cầu về bảo hiểm an ninh mạng đã tăng vọt. Đơn cử, theo Hiệp hội An ninh mạng Nhật Bản (JNSA), trong năm 2016, doanh số bảo hiểm an ninh mạng của 3 công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn nhất của quốc gia này đạt hơn 1.000 sản phẩm. Những quý đầu năm 2017, doanh thu phí bảo hiểm của các sản phẩm này tại một số công ty bảo hiểm của Nhật đã tăng 3-5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhu cầu mua bảo hiểm an ninh mạng đang gia tăng nhanh chóng tại Nhật, theo JNSA, là do lo ngại nguy cơ tấn công mạng, đặc biệt sau loạt vụ tấn công bằng các mã độc “tống tiền” như Petya hay WannaCry nhằm vào nhiều nước trên thế giới, gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian vừa qua.

… Việt Nam vẫn “thờ ơ”

“Các sự cố an ninh mạng quy mô lớn đang ngày càng phổ biến và trở thành mối quan ngại của cả người tiêu dùng, cũng như chính phủ của các quốc gia. Tuy nhiên, trước thực trạng này, nhiều doanh nghiệp trên thế giới, trong đó có Việt Nam, vẫn chưa đủ kiến thức và năng lực quản lý các rủi ro mới về an ninh mạng trong xã hội công nghệ số phức tạp hiện nay”, kết quả khảo sát Thực trạng an toàn thông tin toàn cầu do PwC vừa thực hiện nêu rõ.

Chia sẻ với Báo Đầu tư Chứng khoán, đại diện PwC cho biết, mặc dù nhận thức được mối nguy hại đến từ lỗ hổng an ninh mạng đang tăng cao, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có sự chuẩn bị để đối phó với rủi ro này.

“Kết quả khảo sát cho thấy, có tới 44% doanh nghiệp không có chiến lược tổng thể về an toàn thông tin; 48% không có chương trình đào tạo nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho nhân viên; 54% không có cơ chế đối phó với tấn công mạng…”, đại diện PwC cho hay.

Theo tìm hiểu của Báo Đầu tư Chứng khoán, tại thị trường Việt Nam hiện nay, mới chỉ có một số công ty bảo hiểm nước ngoài như AIG, QBE, Chubb… triển khai bảo hiểm an ninh mạng.

Phạm vi bảo hiểm của sản phẩm này bao gồm những thiệt hại về thông tin của khách hàng khi có sự cố an ninh mạng (hacker, virut…); chi phí thông báo vi phạm dữ liệu (khi có sự cố vi phạm dữ liệu, công ty sẽ trả các chi phí để thông báo cho khách hàng, chi phí pháp lý liên quan); chi phí sữa chữa, thay thế hệ thống công nghệ thông tin sau khi có sự cố an ninh mạng; gián đoạn kinh doanh do các vấn đề về an ninh mạng…

“Vì là sản phẩm khá đặc thù và mới được triển khai nên số đơn cấp ra còn rất nhỏ, toàn thị trường chỉ có vài chục đơn”, đại diện một doanh nghiệp đang triển khai sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng cho biết.

“Tuy nhiên, chúng tôi không quá e ngại về điều này, bởi tỷ lệ các công ty tham gia sản phẩm bảo hiểm này còn thấp, nên thị trường còn rất tiềm năng. Thực tế, ngay tại các thị trường phát triển, doanh thu phí của sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng cũng mới bắt đầu tăng trưởng trong những năm gần đây”, vị đại diện này chia sẻ.

Theo (ĐTCK)

VỊ TRÍ NGUY HIỂM NHẤT TRÊN XE Ô TÔ CON, BẠN ĐÃ BIẾT?

Ô tô con không còn là một phương tiện xa lạ với chúng ta. Sử dụng đã nhiều lần nhưng bạn có biết, đây mới là chỗ ngồi nguy hiểm nhất trên xe?

Trên xe ô tô con, vị trí nào an toàn nhất? Chúng ta thường nghe nói đó là ghế ngay sau tài xế và ghế phụ cạnh tài xế được cho là nguy hiểm nhất.

Tuy nhiên trên thực tế, giữa xe con 7 chỗ và xe con 5 chỗ đã có sự khác biệt rất lớn.

Rất nhiều người đều cho rằng chỗ ngồi ngay sau ghế của tài xế là vị trí an toàn nhất. Vì lẽ này nên chúng ta vẫn thường thấy rất nhiều các ông chủ lớn hay các nhân vật quan trọng đều chọn vị trí này khi ngồi ô tô.

Thế nhưng thực tế lại không phải vậy.

Theo trang ntdtv.com, trên xe ô tô con, an toàn nhất chính là vị trí của tài xế, bởi một khi lái xe xuất hiện bất cứ vấn đề gì, tính mạng của tất cả những người trên xe cũng không được đảm bảo. Các túi khí xung quanh ghế lái cũng luôn nhiều nhất.

Tương tự có người cho rằng, vị trí kém an toàn nhất trên xe ô tô chính là ghế lái phụ (cạnh ghế tài xế). Thực tế cũng không phải vậy.

Vị trí ở giữa của hàng ghế sau mới được cho là “chỗ ngồi của tử thần” (ghế số 3 như hình).

23319309_1467414723353820_2221252135640615260_n

Bởi lẽ một khi xảy ra va chạm, phía trước chỗ ngồi đó không có ghế chắn, bất cứ thứ gì cũng có thể lao thẳng vào mặt người ngồi ở vị trí này hoặc người ngồi ở vị trí này có thể bị bay ra ngoài.
Ngoài ra, trên rất nhiều xe con, vị trí giữa của hàng ghế sau không có gối tựa đầu nên không có lợi cho việc bảo vệ gáy và xương sống.

Ngoài vị trí giữa của hàng ghế sau, chỗ nào kém an toàn thứ hai trên xe? Câu trả lời vẫn không phải là ghế lái phụ mà là ghế ngay phía sau lái phụ.

Bởi lẽ vị trí này nằm bên phải của tài xế mà bên phải thường là bên có điểm mù lớn nhất, rất dễ xảy ra các sự cố như va chạm với xe khác.

Ngày nay, không ít người thích mua xe to, xe 7 chỗ trở thành lựa chọn hàng đồng của rất nhiều khách hàng bởi với diện tích rộng rãi, chỗ ngồi nhiều hơn, một chuyến có thể chở cả gia đình.

Nếu xét về tính an toàn của xe 7 chỗ thì ghế ngồi ở hàng thứ 3 là kém an toàn nhất.

Nguyên nhân là bởi trên thiết kế ghế ngồi của hàng ghế thứ 3, đây là vị trí có thể có hoặc có thể không, vì thế nên quanh hàng ghế này không có túi khí, không có đệm khí, không có gối, thậm chí không có ghế cố định chắc chắn (có thể tháo, gấp).

* * * Nếu trong quá trình lái xe, xuất hiện những tình huống này, cần hết sức chú ý:
– Nếu đèn phanh/hãm xe đột ngột sáng, nhiều khả năng má phanh của xe quá mỏng hoặc xuất hiện hiện tượng mất áp suất dầu vì thệ thống dẫn động bị rò hoặc mức dầu phanh quá thấp.
Những yếu tố này đều có thể gây ảnh hưởng đến hiệu quả của phanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao, cần lập tức dừng lại kiểm tra và có biện pháp xử lý thích hợp.

– Khi nhiệt độ nước làm mát trong xe quá cao, nó sẽ chỉ thị cho đèn tự động sáng.
Gặp tình huống nhiệt độ nước làm mát trong xe quá cao, lái xe cần dừng xe lại, nếu không, trong tình trạng nghiêm trọng, gioăng quy-lát làm nhiệm vụ đệm giữa nắp máy với thân máy sẽ bị thổi bay, dẫn đến hiện tượng nước và dẫu lẫn với nhau, gây hỏng động cơ.

– Đã đạp phanh chân nhưng cảm giác phanh không có tác dụng làm xe giảm tốc rõ rệt và đạp hết cỡ cũng không thể dừng xe trong một khoảng cách ngắn, tình huống này rất nguy hiểm, cần nhanh chóng xử trí để dừng xe theo cách an toàn nhất có thể bởi hệ thống phanh chắc chắn đã có vấn đề.

– Trong quá trình lái xe, nếu cảm thấy vô lăng đột nhiên trở nên nặng tay, khi chuyển đổi phương hướng có lực cản rõ rệt, sau khi đánh lái vô lăng không tự động trở về giữa, nhiều khả năng hệ thống trợ lực và dầu bôi trơn trợ lực gặp sự cố…

– Nếu ống xả nhả ra khói trắng, những lái xe lâu năm sẽ ngay lập tức hiểu rằng, bộ lọc khí trong xe đã bẩn và khí vào bên trong không đủ.
Những dấu hiệu trên đều báo trước cho chúng ta sự bất thường của xe trong quá trình lưu thông. Người điều khiển xe hãy thực sự chú ý để có biện pháp xử lý an toàn, phù hợp nhất.
(ST)

Bí kíp “đánh bay” thủy kích.

Thủy kích là ác mộng đối với nhiều chủ xe ô tô, đặc biệt với những người sống ở các thành phố lớn như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng…, nơi cứ mưa là ngập, mà đã ngập là “nước ập vào xe”. Trước khi chia sẻ những bí kíp hay để tránh “giặc nước”, chúng ta cùng xem lại khái niệm thủy kích và những hậu quả của nó với xế yêu.

mua-mua-di-xe-the-nao-de-khong-bi-thuy-kichcafeautovn1-1494931256

* Thủy kích là gì?
Thủy kích là hiện tượng nước tràn vào xe ô tô qua đường hút gió, làm chết máy đột ngột. Với điều kiện vận hành bình thường, các piston đang lao lên ép hỗn hợp khí nạp với tốc độ khoảng 1.000 vòng/phút. Tuy nhiên, khi nước tràn vào đường hút gió và chiếm chỗ của hỗn hợp khí nạp mà nước không chịu nén nên chính lực ép này đã tạo phản lực làm biến dạng các tay biên và piston. Khi tay biên cong quá sẽ bị gẫy, đoạn gẫy này sẽ chọc thủng thành động cơ, phá huỷ máy xe.

* Hậu quả của thủy kích?
Thủy kích thường gây ra hậu quả rất nặng nề do hư hỏng nằm ở động cơ – phần được ví như “trái tim của xe”. Chi phí sửa chữa trong trường hợp bị thủy kích thường rất lớn, thấp nhất là vài chục triệu đồng, cao hơn lên tới hàng trăm triệu. Đặc biệt với những siêu xe, chi phí khắc phục có thể lên đến cả tỷ đồng hoặc hơn thế nữa.

–> CÁC BÁC TÀI PHẢI LÀM SAO?

1/ Chủ động phòng ngừa bằng cách mua Bảo hiểm vật chất xe ô tô:
Theo nhiều chủ xe có kinh nghiệm thì cách phòng ngừa rủi ro hữu hiệu nhất là sở hữu gói Bảo hiểm vật chất xe cơ giới, bao gồm cả bảo hiểm thủy kích. Nhờ đó, chủ xe sẽ được bồi thường cho những thiệt hại vật chất xảy ra trong những tai nạn bất ngờ như đâm, va, lật đổ, thủy kích, bị mất cắp, mất cướp,…

2/ Những nguyên tắc cơ bản khi lái xe trong vùng ngập nước:
– Tháo lọc gió động cơ để lấy gió trực tiếp từ khoang động cơ vào vì đây là vị trí cao nhất, tránh lấy gió qua đường khí nạp theo xe vì đây là vị trí thấp hơn.
– Dưới 25 cm là mức nước an toàn, ở trên mức đó bạn không nên đi qua. Luôn chú ý khi có xe đi gần vì có thể xảy ra hiện tượng tạo sóng, làm nước dâng cao hơn.
– Khi đi qua vùng ngập, nên tắt nút AC (công tắc điều hòa), đi số 1, chạy đều ga ở mức độ vừa phải, giữ cho nổ tròn máy, lái bình tĩnh . Với xe số tự động, chuyển sang chế độ bán tự động và để ở số 1. Chú ý không nên đạp côn xe số sàn khi qua chỗ ngập nước để tránh trường hợp chết máy.
– Hạn chế tăng ga đột ngột vì sẽ khiến nước tràn qua lưới tản nhiệt, đổ vào ống hút. Ngoài ra, việc này cũng khiến hiện tượng thủy kích mạnh hơn, dẫn tới cong tay biên.
– Khi đã đi qua chỗ ngập, bạn cần bình tĩnh đi tiếp một đoạn, rà phanh để loại bớt nước trên đĩa phanh. Sau đó xuống kiểm tra lại động cơ, gầm xe.
– Khi đợi cứu hộ, chủ xe không nên mở cửa ngay khi xe bị chết máy mà cần chú ý tới mức nước. Nếu nước cao hơn phần thấp nhất của cửa ra vào, tuyệt đối không được mở cửa, vì sẽ làm nước bên ngoài tràn vào làm hư các hệ thống điện tử. Trong trường hợp này, bạn có thể ra vào bằng cửa sổ.
(St)

(Theo báo Pháp luật) Khung giờ ‘đen’ thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông

Có tới 40% số vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra vào khoảng thời gian từ 18 giờ đến 24 giờ. Theo Cục CSGT, có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng này.

tai-nan-giao-thong-buoi-toi_bspy

Qua phân tích nguyên nhân, TNGT đường bộ chủ yếu xuất phát từ các lỗi vi phạm như đi không đúng làn đường, phần đường quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia,…

Trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 24 giờ, người điều khiển phương tiện bị tác động tâm lý muốn nhanh chóng trở về nhà.

Sự mệt mỏi, căng thẳng sau một ngày làm việc, sự chênh lệch về nhiệt độ, ánh sáng giữa ngày và đêm (đặc biệt đối với phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa…).

Cục CSGT cho rằng cần phải nghiên cứu về yếu tố này trong việc xem xét việc điều khiển phương tiện của người lái xe chứ không chỉ ở tăng số lượng và thay người điều khiển phương tiện.

Cũng theo C67, mô tô và xe máy là loại phương tiện chủ yếu trong các vụ tai nạn khi chiếm tới 66,7%. Trong đó có rất nhiều mô tô, xe máy cũ hoặc không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

Hiện nay, số lượng mô tô, xe máy chiếm hơn 85% tổng số phương tiện giao thông đang hoạt động trong cả nước, do nhiều ưu điểm như cơ động, linh hoạt, phù hợp điều kiện kinh tế của đa phần người dân. Tuy nhiên, ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông bằng phương tiện này còn chưa cao.

Tuyến đường thường xảy ra TNGT chủ yếu vẫn là quốc lộ (36%) và nội thị (34%). Đây là các tuyến đường có mật độ dân cư đông đúc, người và phương tiện tham gia giao thông đa dạng với mật độ cao, đặc điểm đường giao cắt nhiều, phương tiện lưu thông hỗn hợp dễ xảy ra va chạm, khá phức tạp trong bảo đảm TTATGT.

Đáng lo ngại, tỷ lệ thương vong TNGT chủ yếu đều trong độ tuổi lao động và có đến 85% số vụ TNGT nguyên nhân bắt nguồn từ nam giới, gây thiệt hại to lớn về người và tài sản. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới lực lượng lao động trụ côt của gia đình nói riêng và xã hội nói chung.

Theo C67, nguyên nhân của việc này là do người ở độ tuổi lao động một mặt thường xuyên tham gia giao thông phục vụ nhu cầu bản thân và công việc. Mặt khác, người tham gia giao thông ở lứa tuổi này thường có tâm lý chủ quan, thiếu ý thức chấp hành pháp luật bảo đảm TTATGT.

TUYẾN PHAN