Bảo hiểm mở rộng thời hạn bảo hành ĐTDĐ, laptop, máy tính bảng

  • Miễn phí thay thế linh kiện
  • Miễn phí thay thế mới khi không sửa được
  • Không hạn chế số lần sửa chữa trong giá trị mua máy
  • Không đóng thêm bất kỳ chi phí khi bồi thường
  • Quy trình bồi thường nhanh gọn
  • Phạm vi bảo hành toàn quốc
  • Có thể sang nhượng khi mua bán sản phẩm gốc