Bảo hiểm cá nhân

Đây là dòng sản phẩm dành cho đối tượng khách hàng là các cá nhân riêng biệt. Tùy theo mỗi mục đích về nhu cầu bảo vệ, tích lũy khác nhau mà mỗi khách hàng có thể lựa chọn cho mình sản phẩm bảo hiểm cá nhân phù hợp.

Bảo hiểm doanh nghiệp

Trong thế giới kinh doanh năng động ngày nay, các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều rủi ro mới và phức tạp. Chúng tôi – VASS corp sẽ cung cấp nhiều giải pháp đa dạng và an toàn để bảo vệ doanh nghiệp của bạn.

Bồi thường bảo hiểm

Trong bối cảnh hoạt động đầu tư gặp nhiều khó khăn và rủi ro tiềm ẩn, VASS đã đặt ưu tiên kiểm soát rủi ro chặt chẽ nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, bảo toàn và phát triển vốn. Tập đoàn cung cấp dịch vụ tài chính một cách toàn diện.

Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Viễn Đông - VASS Corporation

Doanh nghiệp phi nhân thọ cam kết trao Quyền được bảo hiểm cho cộng đồng với phương châm “Today not Tomorrow”.